Är du kontrollerad?

Såg ett inslag på tv som handlade om att fler och fler företag installerar flexklocka på sin arbetsplats. Den försäljare som intervjuades hade främst tre argument för att företag skulle köpa flexklocka (argument som arbetsgivare enligt honom anammar):

1. Det underlättar lönehanteringen

2. Det ger den anställde tillgång till egenkontroll över sin arbetstid

3. En viss kontroll av den anställde

Okej, vissa företag kanske måste ha flexklocka av några olika skäl, bland annat där anställda annars riskerar att arbeta ut sig. Där arbetsuppgiften aldrig blir tillräckligt väl utförd på grund av alltför stor underbemanning. Där det aldrig annars blir dags att gå hem. Där kan jag förstå det och där kan det vara motiverat av omsorg av den anställde.

Men.

Administration av sin egen flexklocka tar tid, den ska rättas, du ska varje dag komma ihåg att stämpla in, ut samt in och ut för lunch. Du ska rätta din friskvårdstimme som måste infalla på minuten rätt för att det inte ska bli en stjärna, en tecken på att du gjort fel. Två minuter för mycket friskvårdstimme och du måste ägna tio minuters arbetstid till att rätta till det. Känns det bakvänt?

Jag tror att arbetsgivare som inte lyckats motivera sina anställda bättre än att de tror att de måste ha koll på dem via flexklocka är fel ute. Är det enda drivkraften kommer dessa anställda ändå inte ge sitt yttersta för sin arbetsgivare. Trevligare är tanken på ett ömsesidigt förtroende och en tro på att den anställde har egen motivation att göra ett gott arbete, lära sig och utvecklas. Vissa organisationer har infört årsarbetstid. ”Gör ditt arbete, sedan kan du gå hem”. Ibland blir dagen kort, ibland längre än någonsin, allt utifrån verksamhetens behov. Det har fungerat bra hos dem jag känner till. Att känna förtroende och att få mandat av sin arbetsgivare ger arbetslusten och kreativiteten näring. Det är jag övertygad att arbetsgivaren tjänar många gånger mer på än att inkassera en förlorad timme på en flexklocka.

Linnea Gideonsson
Senaste inläggen av Linnea Gideonsson (se alla)
2 Kommentarer
  1. Maria Kullberg
    Maria Kullberg says:

    Jag har inte sett inslaget – var det någon viss typ av arbetsplatser som skaffade flexklocka? Eller var det vilka verksamheter som helst?

    Om man nu ska införa ett sådant system så är det för att det skulle gynna verksamheten på något vis. För mig är det tätt sammankopplat med att medarbetarna gynnas av systemet, men jag har svårt att komma på argument för att medarbetare skulle gynnas av att stämpla in och ut på sin arbetsplats.

    Jag har varit anställd med flextid, och det fungerade på det viset att vi skrev upp våra tider på egen hand. Sen lämnades detta papper in för godkännande så att arbetsgivaren kunde ha överblick över allas arbetstider. Då kunde de ingripa om någon verkade dra iväg med många timmar åt något håll. Systemet byggde på ett ömsesidigt förtroende mellan arbetsgivare och arbetstagare. Känslan hade nog varit något helt annat om vi hade haft en stämpelklocka…

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] This post was mentioned on Twitter by Maria Kullberg, Ett gott arbetsliv. Ett gott arbetsliv said: Bloggat:: Är du kontrollerad? http://gottarbetsliv.se/2010/11/18/ar-du-kontrollerad/ […]

Kommentering är stängd.