Las och arbete!

I vår har jag varit anställd som vikarie vid min nuvarande arbetsplats i tre år. I vår slår LAS till. Nu ska jag skyddas av lagstiftningen. Troligtvis blir det ingen inlasning utan utlasning. Jag får betrakta den uppkomna situationen som en möjlighet. Nu ska jag hitta något nytt, kul och givande att syssla med där mina kompetenser från undervisning på högskola och forskning i allmänhet och min spetskompetens inom mångfaldsområdet kommer till sin rätt.

Yrkesmässigt är jag något av en hybrid som söker och tillvaratar möjligheter. I mitt nuvarande arbete har jag aktivt deltagit i skapandet av flera nya kurser och utbildningar samt fått (enligt sakgranskare i en rekrytering jag nyss varit del av) ansenliga forskningsmedel.

Min yrkesmässiga hybrida identitet har formats av min bakgrund. Min akademiska grundexamen är inom samhällsvetenskap och bygger på en blandning av samhällsgeografi, antropologi och imer (internationell migration och etniska relationer). Min doktorsexamen är inom ämnet vårdvetenskap, där jag studerade äldreomsorgen med fokus på etnisk mångfald. Vårdvetenskapen till trots så har jag hela tiden haft samhällsvetenskapligt fokus i mina studier – en majoritet av de kurser jag läst under min doktorandutbildning ligger inom området samhällsvetenskap och ekonomi – vilket poängteras med att min doktorsexamen är inom filosofi och inte medicin. Jag ser inte hybridskapet och den bredd det medför som en begränsning utan som en möjlighet som tillåtit mig att agera inom olika verksamheter.

Nåväl. Nu är jag nyfiken på vad du kära läsare tycker om Las i allmänhet, hur Las skyddar eller inte skyddar individen på arbetsmarknaden. Jag emottager även tips om hur och var jag kan bedriva min fortsatta karriär!

Tobias Schölin
Senaste inläggen av Tobias Schölin (se alla)
1 svara

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] This post was mentioned on Twitter by Maria Kullberg, Ett gott arbetsliv. Ett gott arbetsliv said: Bloggat:: Las och arbete! http://gottarbetsliv.se/2010/11/19/las-och-arbete/ […]

Kommentering är stängd.