Medarbetarenkäter. Arbetslivets Dag 2013.

Medarbetarenkäter –
vad gör vi med dem och vad gör de med oss?
Robert Holmberg, Lunds Universitet

Först ut av föreläsarna under Arbetslivets dag den 3 april var Robert Holmberg, fil dr vid Instutionen för psykologi, Lunds universitet och ämnet var medarbetarenkäter.

Robert Holmberg, fil dr vid Instutionen för psykologi, Lunds universitet

Först ut på Arbetslivets dag; Robert Holmberg

Medarbetarenkäter är något som används i över 50 % av västerländska organisationer. Syftet kan vara att implementera en ny strategi eller att följa upp en organisationsutveckling. Nästan alltid skapar de förväntningar på delaktighet. Men vad gör vi egentligen med dem i våra organisationer när vi har utfört dem och vad gör medarbetarenkäterna med oss? Detta studerar Robert Holmberg just nu i ett forskningsprojekt tillsammans med Magnus Larsson, fil dr
 vid Institut for Organisation, Copenhagen Business School.

För medarbetare kan frågorna i en medarbetarenkät ofta uppfattas otydliga; Hur ska jag svara? Vem ska jag tänka på som min närmaste chef? Vilka är mina närmaste kollegor eller min avdelning? För chefen ställs andra frågor; Hur ska jag presentera detta? Hur ska jag förklara detta? Vi har dåliga värden. Vad kommer det att innebära? Det kan vara svårt att palla för trycket som chef i de här situationerna. Kan man be om hjälp då? Andra slutsatser av enkäterna kan vara att resultaten inte går att tolka eftersom att arbetsgrupper slagits ihop nyligen eller att det funnits ett missnöje i gruppen som bedöms som temporärt.

Många fällor alltså. Preliminära slutsatser som redovisades var att medarbetarenkäten har flera funktioner som är mer eller mindre uttalade och att HR-personal, chefer och medarbetare behöver arbeta medvetet före, under och efter för att skapa rätt förutsättningar. Mycket av detta arbete är kanske det viktigaste , men mindre synligt än enkäten i sig.

I projektet ingår också att på ett organisatoriskt plan studera vilken betydelse medarbetarundersökningar har för maktbalansen mellan ledning och medarbetare.

En tänkvärd inledning på dagen för både chefer och medarbetare.

Dokumentation

Om du missade Arbetslivets Dag så har vi lite plåster på såren. Du kan nämligen ta del av Robert Holmbergs PowerPointpresentation och hans föredrag här nedan. Kom gärna med dina tankar och funderingar när du tittat!

Robert Holmbergs presentation på Slideshare:

Föredraget i sin helhet på YouTube, ca 24 minuter:

1 svara
  1. Carl Lachmann
    Carl Lachmann says:

    Det är bara att heja på. Vi träffar många företag som gör sina ”gamla vanliga” medarbetarenkäter, trots att de inte får ut det de vill ha. Under förra året hade vi glädjen att arbeta med en svensk myndighet som istället använde sig av självskattning, självanalys och självhjälp för att få medarbetarna engagerade i de frågor som rörde deras egen arbetsmiljö. Det blev väldigt bra!

Kommentering är stängd.