Den kreativa organisationen. Arbetslivets Dag 2013.

Den kreativa organisationen.
Farida Rasulzada, Lunds Universitet.

Kreativitetsforskaren Farida Rasulzada, biträdande lektor i psykologi vid Lunds universitet, var tredje föreläsaren under Arbetslivets dag 2013. Farida har doktorerat på sambandet mellan ett innovativt arbetsklimat och välbefinnande. Dagens föredrag kom att handla om den kreativa organisationen och de många vinster arbetsgivaren har på att främja sin personals kreativitet.

Farida Rasulzada, kreativitetsforskare. Den kreativa organisationen.

Farida Rasulzada, kreativitetsforskare. Den kreativa organisationen.

För att ta tillvara kreativiteten på en arbetsplats krävs det mod. Medarbetarna måste få känna att de kan misslyckas. Om man får ett nej krävs det att man står på sig. Idén är förmodligen för ny och inte helt bekväm att genomföra. För arbetsgivaren, å andra sidan, som vågar ge den frihet som kreativiteten kräver väntar stora vinster; en friskare personal och större intäkter, menade Farida.

En förutsättning för kreativitet är mångfald, fortsatte hon. Ju fler olika intressen, kompetenser, ålder, kön och etnicitet hos medarbetarna, desto högre tillväxt av kreativitet. Humor är också en viktig faktor i den kreativa organisationen.

Farida har gjort hundratals chefsstudier i stora och små företag, organisationer och myndigheter. Som ett första steg att skapa en kreativare arbetsplats använder hon följande tio frågor:

Tio frågor – är din organisation kreativ?

1. Uppmuntras du att vara kreativ och komma med nya idéer på jobbet?

2. Vågar du och dina kollegor ta initiativ även om resultatet är ovisst?

3. Är det tillåtet att misslyckas på din arbetsplats?

4. Upplever du atmosfären på din arbetsplats som levande och händelserik?

5. Känner du att det finns utrymme för humor och skratt på din arbetsplats?

6. Lyssnar din chef på dig? Är det dialog snarare än monolog som förs?

7. Har du tid att tänka ut nya idéer?

8. Har du och dina kollegor möjlighet att göra er hörda när det gäller hur 
företaget leds och utvecklas?

9. Använder ni ett uppmuntrande språk på arbetsplatsen?

10. Uppmuntras du till att samarbeta med andra?

Kan du svara ja på de flesta av dessa frågor har du förmodligen haft turen att hamna på en riktigt kreativ arbetsplats och är bara att gratulera!

Läs mer om Farida Rasulzada på hennes hemsida: farida.se