Att leda en växande organisation

För att leda en växande organisation krävs andra metoder och verktyg än traditionellt ledarskap. I förra inlägget skrev jag om vår inbyggda tröghet att vilja förändra saker. Dagens inlägg handlar om hur du lyckas övervinna trögheten och får igång tillväxt processen.

Dr John Kotter har under fyra decennier studerat hur ledare och organisationer lyckas omvandla och genomföra sina strategier. Utifrån sina studier har han identifierat framgångsfaktorerna och skapat en arbetsmetod för att leda organisationer i förändring. De första metodstegen är:

  • Nödvändigt: För att få bukt med vår inbyggda tröghet och ovilja att förändra, är det viktigt att så många medarbetare som möjligt inser att förändringen är angelägen för deras egen och företagets skull. T ex växer inte organisationen och anpassar sig till de nya förutsättningarna kommer den att på sikt att dö ut och läggas ner.
  • Förtrupp: I varje organisation finns det medarbetare som gillar nya utmaningar och nya idéer. Utnyttja deras nyfikenhet, driv och engagemang och skapa en ”förtrupp” som får igång tillväxt processen. Plocka gärna medarbetare från olika delar av organisationen för att skapa en bred förståelse för vad som krävs för att komma vidare och lättare kunna sprida budskapet genom hela organisationen. Ge ”förtruppen” befogenheter att fatta genomtänkta beslut och driva frågan i sin del av organisationen.
  • Strategi och vision: Ta fram ramar och mål med tillväxten. Genom att skapa en strategi och vision är det lättare att sprida förståelse för tillväxten inom organisationen. Det skapar förutsättningar för att alla driver utvecklingen åt samma håll. Det förenklar också de beslut som behöver tas på olika nivåer inom organisationen.

(Fritt från John Kotter ”Our Iceberg is melting”)

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)