Att tänka på under en tyst minut

Idag fredag den 26 april kl 13.00 håller LO en tyst minut för alla de som dödats av jobbet under 2012. Det är enligt statistik från Arbetsmiljöverket 54 stycken. Siffran är dock, enligt Du&Jobbet, troligen betydligt större. Lågt räknat minst 1300 per år eller om man så vill 100 per månad.

Enligt samma artikel visar beräkningar att det är mellan 100 och 300 personer som tar livet av sig på grund av mobbning på arbetet varje år. Minst dubbelt så många som den officiella statistiken och kanske till och med så många som nästan en person varje dag. Dessa syns däremot inte i statistiken.

Under Arbetslivets Dag gavs ett flertal exempel på hur vi människor beter oss mot varandra som kan göra vem som helst tårögd (i alla fall mig). Det handlade om näthat och mobbning men också om mer eller mindre genomtänkta kommentarer om personers sexuella läggning, klädsel mm. Det som för en person anses vara ett skämt kan bli dödligt allvar för en annan.

Många av de som dör på arbetet dör på grund av brister i säkerheten; dålig, otillräcklig eller icke använd skyddsutrustning, undermåliga instruktioner, högt uppdrivet tempo mm, men en del olycksfall är just olyckor. De är svåra att förutse och därmed svåra att undvika. Dit hör inte mobbning eller annan kränkande särbehandling. Det är faktiskt något som vi skapar alldeles på egen hand. Genom att aktivt mobba eller genom att inte ingripa.

Ta en tyst minut och hedra de som redan fallit offer. Ägna den gärna åt att fundera på hur ni ordnar arbetet på din arbetsplats. Finns det något DU kan göra för att inte bidra till fler dödsfall? Oavsett om de syns i statistiken eller ej.

Lisbeth Rydén
Följ mig på: