Mötesteknik à la Google och Apple

Känner du att du hamnat i mötes-fällan och att möten dominerar allt mer i din kalender? Då är det dags att införa en mötes policy i organisationen. Här kommer några tips hur du optimerar dina möten från Fortune 500 dvs. USA:s 500 största företag, Apple och Google:

 

 1. Ha alltid ett syfte och agenda med mötet. Om det inte finns något syfte med mötet eller bestämda diskussionspunkter är faran att mötet blir mer en sällskaplig träff än ett produktivt möte.
 2. Skapa konkreta uppgifter. Deltagarna ska alltid ta med sig konkreta uppgifter och en aktivitetslista. Det är det som skiljer ut de världens mest framgångsrika organisationer från andra organisationer.
 3. Ha en slut tid. Genom att ha en sluttid på mötet och hålla den får deltagarna mer fokus på att beta av punkterna på agendan och skapar snabbare diskussioner och beslut.

Apple var under Steve Jobs ledning mycket noga med att behålla sina rötter inom organisationen. Bl a jobbade man med två ytterligare mötesregler:

 • DRI (Direct Responsible Individual) Det innebär att man på varje möte är mycket noga med att utse en ansvarig för varje uppgift. På så sätt undviker man att saker hamnar mellan stolar och inte utförs i tid.
 • Ifrågasätt uppgifter. För att lyckas skapa saker utanför ramarna använder sig Apples av en regel där alla kan utmana och bli utmanade under en diskussion.

Googles har även de jobbat med att sätta upp regler för sina möten. Här är några intressanta punkter:

 • Tydlig beslutsfattare. Genom att ha en uttalad person på mötet som är beslutsfattare, har Google+ teamen lyckats leverera över 100 nya funktioner inom 90 dagar från lanseringen.
 • Max 10 deltagare. Genom att vara färre deltagare på ett möte snabbas diskussionen och besluten upp.
 • Vänta inte in ett möte, ta beslutet nu. Vänta inte med beslut tills nästa schemalagda möte äger rum. Ta hellre ett kort möte för snabbt beslut.

(Källa: 99u.com)

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)
1 svara
 1. Jonas Plunteman
  Jonas Plunteman says:

  Att ha effektivare möten, blir man även mera konkret i sina handlingar och ökar effektiveten och produktiveten.

  En max två timmarsmöten innebär också precis som Eva skriver, effektivitet och mera lyckade möten!! :-)

Kommentering är stängd.