Inlägg av Cathrin Frisemo

Behövs ledare och chefer i arbetslivet 3.0 ?

Jo, det tror jag att det gör MEN chefsrollen blir allt mer till en coachande ledarroll och att behovet av antalet ledare kommer minska är min fulla övertygelse. Reflektionen kommer sig bl.a. av att jag förra veckan var på ett seminarium om ledarskap och digitalisering (se seminariet via länken) som Ledarna höll i samband med att […]

Eudaimonia

Eudaimonia – ”human flourishing”; a contented state of being happy and healthy and prosperous  – är det drivkraften för utveckling av framtidens samhälle och arbetsliv? Det var en av teserna Nell Watson lyfte fram i vid seminariet ”Modern lifestyles – defining yourself in a jobless society” på MINC igår kväll. Hon tog oss med på […]

Dina beslut är alltid rätt

…eftersom vi utgår ifrån att i den givna situationen där beslutet tas har du samlat tillräcklig och relevant information för att då fatta det rätta beslutet”. Det var en väsentlig del i IT-företaget Digital Equipments policy, där jag jobbade 1987, en del i den s.k. Digital-andan som fortfarande refereras till av oss före detta Digitalare, […]

Ledarskap, stress och hälsa

Hälsofrågor aktualiseras, med all rätta, allt mer i arbetslivet och ena rapporten efter den andra kommer om hur arbetsrelaterade besvär ökar, och framförallt den psykiska ohälsan. Unisont pratas det om hur vi känner oss stressade, har konstant tidsbrist och att vi inte sover inte tillräckligt. För lite och/eller dålig sömn är det största folkhälsoproblemet i […]

Tänk om, tänk nytt, tänk digitalt som chef och ledare

Transformationen från industri- till digitalsamhälle och arbetsliv som vi befinner oss mitt i skakar grunden och många nya villkor och möjligheter bryter fram. Det ger oss också nya villkor och möjligheter i både affärs- och arbetslivet. ” Arbetet är inte längre en plats vi går till utan något vi gör ”– sa Eva Fors, Marknads- och […]