Ledarskap, stress och hälsa

Hälsofrågor aktualiseras, med all rätta, allt mer i arbetslivet och ena rapporten efter den andra kommer om hur arbetsrelaterade besvär ökar, och framförallt den psykiska ohälsan. Unisont pratas det om hur vi känner oss stressade, har konstant tidsbrist och att vi inte sover inte tillräckligt. För lite och/eller dålig sömn är det största folkhälsoproblemet i Sverige idag. Märkligt att vi 2014 inte har tid och kan sova tillräckligt länge och bra.
Råden om hur vi ska vara och göra för att lyckas och vara rätt kommer från alla håll och kanter. Att bli en människa som är utopisk och om du sätter dig ner och skriver ner alla ”så här ska man vara för att vara lyckad och framgångsrik” är det tydligt att det inte går att uppfylla – och varför ska du? Det viktiga är att leva och leda dig till ett liv där du känner dig nöjd och tillfreds med ditt liv på ditt sätt.

Detta är också grunden till ett bra ledarskap; att kunna leda sig själv för att kunna leda andra genom att stötta dem i att leda sig själva. Empowerment är ett annat ord för det och är grunden för ”Healthy employees in healthy organizations”, som också är ledordet för det EU-finansierade nätverket European Network for Work Place Health Promotion, ENWHP. Det är bra och nytänkande nätverk med engagerade deltagare och som från och med i år driver ett två-årigt projekt kring att hantera stress på arbetsplatserna inom EU och med ger också verktyg för att hantera stress och den psykosociala arbetsmiljön på jobbet.

reindeer-160870Vem är jag? Vad vill jag? Vad kan jag? Vad behöver jag komplettera med? är frågor som hjälper i det egna ledarskapet för att hålla fokus på vad som skapar mening i livet och på vilka svaren förändras över tid. Det gäller att lyssna, våga höra svaren och sedan också leva svaren. Utifrån det blir du en autentisk ledare som utstrålar tillit och tål en transparens som allt mer dominerar samhälle och arbetsliv tack vare eller på grund av den ökande användningen av sociala medier.

Känslan av att vara trygg i den man är, vad man vill och är på väg i vetskapen om den egna livsfilosofi inger en känsla av inre lugn. Fokuseringen leder till att det som inte tjänar ens syfte sållas bort och stressen minskar. Sömnen blir bättre, tankar klarnar och fokus ökar. Lusten att röra på sig  kommer tillbaka och rörelsen blir en skön avkoppling. Suget efter snabba kolhydrater som vitt mjöl och socker, minskar och blodsockret stabiliseras och kroppen mår bättre. Kroppen strävar alltid efter att återställa balansen i kroppens olika system, vilka kommer i balans när den utsätts för en långvarig fysiologisk stressreaktion, att självläka och att vara frisk. Allt är hänger ihop i kroppens, arbetslivets, samhällets och världens ekosystem.

Många av de faktorer som skapar hälsofrämjande arbetsplatser och är desamma som skapar kreativa människor och förutsättningar för kreativa organisationer. Här är ledarskapet och hur arbetet organiseras nyckelfaktorer och hur ska det hanteras när arbetsplatsen är där den mobila enheten kan kopplas upp till nätet? Om det fortsätter mitt nästa blogginlägg den 4 november.

Var den du är, fokusera på det du vill och lev det tills vi hörs nästa gång :-)

/Cathrin

Cathrin Frisemo
Senaste inläggen av Cathrin Frisemo (se alla)