Dina beslut är alltid rätt

…eftersom vi utgår ifrån att i den givna situationen där beslutet tas har du samlat tillräcklig och relevant information för att då fatta det rätta beslutet”. Det var en väsentlig del i IT-företaget Digital Equipments policy, där jag jobbade 1987, en del i den s.k. Digital-andan som fortfarande refereras till av oss före detta Digitalare, men som också var känd utanför företaget. Digital var en utmanare inom IT-världen och satsade bland annat på PC-nätverk vilket i övriga IT-världen sågs som dödsdömt. Under min tid på Digital lanserade vi också vår första färgskärm vilket föregicks av mycket hemlighetsmakeri. Ja, jag vet – det känns som Jurassic-park tiden!

dinosaur-34430_640

Alla som anställdes på Digital fick gå en 3-dagars introduktion och det gällde oavsett funktion eller position man anställdes för. Sociala funktioner för att bygga Digital-andan satsades det mycket på och känslan av att vara värdefull och en ”digitalare” spreds snabbt. När jag valde att sluta på Digital för att åka till San Diego, Californien, för collegestudier lyckönskade min fantastiska chef mig ärligt och innerligt tyckte att jag gjorde helt rätt som följde det som kändes rätt för mig. Anledningen till att jag tvekade var dels att jag trivdes, tjänade bra med pengar och det fanns mycket goda karriärsmöljigheter för mig.

Digital blev ett snabbt växande företag som senare köptes upp av Compaq, vilket i sin tur köptes av Hewlett Packard (HP). Digital-andan och min chef har sedan dess varit förebilder i mitt ledarskap och av mig själv då det skapade en kreativ och hälsofrämjande miljö.

Vad var framgången i ledarskapet och arbetsmiljön? Jo, precis som på SAS på den tiden så skapade man en anda, en kultur, där varje människa sågs och tilläts utvecklas hela tiden samt att man hade tillit till att alla gjorde sitt bästa för att företaget skulle gå bra och bli framgångsrikt. Att man också under tiden trivdes och bröt av för att tillsammans ha roligt utifrån vad man själv valde i det team man ingick i. Ytterligare en annan faktor var att vi som jobbade där trivdes med våra arbetsuppgifter och var engagerade i dessa.

Jag fortsätter att, som jag alltid gjort, följa min magkänsla och det som känns rätt för mig. Att leda mig själv utifrån min livsfilosofi som vuxit fram genom åren. Det är inte alltid lätt men både livet  och arbetslivet blir enklare och hållbart i längden. Ledarskap handlar för mig om att lära andra leda sig själva och ha full tillit till de personer jag jobbar ihop med och att de alltid gör sitt bästa utifrån de rådande förutsättningarna som råder. Vi är ju trorts allt bara människor som i grunden vill leva ett bra liv där vi är nöjda med vår tillvaro. Vi är alla beroende av varande, och är oberoendeberoende (Interdependent) och inte oberoende (independent) eller beroende (dependent).

Så njut av livet fullt ut för stunden NU är det enda säkra vi vet att vi har. Hoppas vi ses igen om tre veckor när jag bloggar vidare här på om att leda sig själv och andra i det nya digitaliserade arbetslivet och dess villkor och möjligheter.

Glada tisdagshälsningar,

Cathrin

Cathrin Frisemo
Senaste inläggen av Cathrin Frisemo (se alla)