Avstamp för 2015: Årsmöte i Malmö 31 mars

Välkommen på årsmöte med Nätverk Arbetslivet!

gottarbetsliv.seI Nätverk Arbetslivet gillar vi årsmöten, för det ger tillfälle att lyfta blicken och fundera över vad vi vill ägna oss åt framöver. Vilka armar ska sjöstjärnan ha det kommande året?

Tisdag 31 mars kl 16.00-18.00

Folkuniversitetet, Regementsgatan 4 i Malmö. Lokalen har nummer 405.

Rösträtt

Medlemmar 2014 och 2015 har rösträtt på årsmötet, men alla intresserade av att bidra till nätverkets arbete för ett gott arbetsliv är välkomna.

Bli medlem

Är du inte medlem blir du det för 250 kr som du sätter in på bankgiro 128-7648. Vill du ha rösträtt på årsmötet sätter du in dem senast 17 mars.

Kostnad

Ingen. Vi bjuder på fika.

Anmälan

Senast 30 mars i formuläret nedan

Dagordning

Dagordning för årsmötet1 Mötets öppnande
2 Mötets behöriga utlysande
3 Val av mötesordförande
4 Val av mötessekreterare
5 Godkännande av dagordning
6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det avslutade verksamhetsåret
8 Bokslut för det avslutade verksamhetsåret
9 Revisorernas berättelse för det avslutade verksamhetsåret
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11 Fastställande av medlemsavgift
12 Val av ordförande
13 Val av övriga styrelseledamöter
14 Val av revisorer
15 Val av valberedning
16 Inkomna motioner
17 Diskussion kring kommande verksamhetsår
18 Övriga frågor
19 Mötets avslutande

Maria Kullberg
Följ mig
Senaste inläggen av Maria Kullberg (se alla)