”Fackförbundet” Löntagarnas odemokratiska stadgar

Jag har varit engagerad i många föreningar sedan min  första styrelse. Jag tror den första var en rollspelsförening som hette ”Megalomania”, ett passande namn på den tiden. I enlighet med föreningens namn så anpassade vi stadgarna efter egna behov, ändrade i protokollen om vi efter ett årsmöte kom på att ”vi” tagit ett felaktigt beslut.

Då var stadgarna något vi lekte med och som sagt anpassade för att bättre passa mig och min styrelse.

 

Åren har nu gått och jag har suttit på många årsmöten, fler styrelsemöten och pratat styrelsearbete och stadgar tills ögonen svidit.

Men, sedan den första föreningen har jag lärt mig en sak, det är att stadgarna finns för att gagna en demokratisk process med medlemsinflytande. Om dessa två delar saknas upplever jag att det är en förening som syftar till att gynna de styrande eller att de bara valt en felaktig form att organisera sig i.

 

I mitt senaste inlägg gick jag igenom en del av min kritik mot den nystartade fackföreningen Löntagarna. Äntligen har de släppt en del information på sin hemsida, bland annat stadgarna. En uppsättning stadgar med några tydligt odemokratiska drag.

 

§ 3 mom. 5 Hedersmedlem
Förbundsstyrelsen kan besluta om att tilldela en person hedersmedlemskap. Sådan medlem
kan medges undantag från vad som i övrigt reglerats ifråga om medlemskap.

Alltså kan FS ge ut ett hedersmedlemskap till en person som kan uppträda illojalt mot stadgarna.

§ 3 mom. 9 Utestängning
En person som inte är medlem men som bedömts vara olämplig som medlem kan registreras
som utestängd.

Då kan alltså jag som inte har något med föreningen att göra bli registrerad som utestängd av skäl som någon obestämd kan besluta.

§ 5 mom. 12 Rösträtt
Rösträtt vid kongress har
– Valda kongressombud
– Förbundsstyrelsen inklusive suppleanter

Jag uppfattar det som att FS kan vara med och besluta om sin egen ansvarsfrihet vilket är högst olämpligt, som att döma sin egen rättegång.

§ 5 mom. 13 Röstförfarande
Omröstning sker öppet med undantag av personval som sker slutet. Röstberättigad har rätt
att få reservation förd till protokollet. Vid oavgjort resultat avgörs omröstningen genom
lottning.

Att det automatiskt är sluten omröstning just vid personval, den omröstningen som kan vara mest tongivande för föreningens framtid? Det är nog något av det mest opassande jag sett i moderna stadgar.

§ 6 mom. 1 Sammanträde
Förbundsstyrelsen äger att kalla till extra kongress. Förbundsstyrelsen bör sammankalla till
extra kongress en gång per kalenderår som inte innehåller ordinarie kongress.

Den här är både odemokratisk och förvirrande. Denna paragraf tolkar jag som att varken många medlemmar eller föreningens revisorer kan påkalla en extra kongress om de anser det angeläget. Detta är en tydlig skyddsbarriär för en sittande förbundsstyrelse.

Och, om det ändå ska kallas till en extra kongress åren då det inte är en ordinarie; varför inte ha en ordinarie varje år?

 

Jag kan fortsätta ett tag till för det finns flera tveksamheter men min tolkning är att förbundsstyrelsen i Löntagarna har långt mer makt enligt stadgarna än en styrelse i många andra mer demokratiska föreningar.

Avslutningsvis tycker jag det är förlegat och ett tydligt ställningstagande mot jämställdhet att använda termen ”justeringsmän” istället för ”justerare” och, att det är anmärkningsvärt att det ingenstans i stadgarna nämns demokrati, människors lika värde, arbetsmiljö eller jämställdhet.

 

Vill du läsa andra stadgar så kan du välja mellan HRF, IF Metall, Vision, Jusek eller Byggnads.

Andreas Brömster
Senaste inläggen av Andreas Brömster (se alla)
1 svara

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] tisdags skrev bloggkollegan Andreas Brömster om en tvivelaktig förening och deras odemokratiska stadgar. Jag tänkte spinna vidare på tråden stadgar och komma ut som riktig […]

Kommentering är stängd.