Deadline romantiker – varför blir vi inte färdiga i tid?

En av de största orsakerna till stress är vår tendens att vara tidsoptimister och skjuta upp saker till sista minuten. Studier visar dessutom att vi blir allt fler som prokrastinerar. Vad beror det på och vad kan vi göra åt det? Forskarna Cornelius König och Piers Steel har tagit fram en förklaringsmodell, som kallas Prokrastinerings ekvationen på svenska och ser ut så här:

Prokrastineringsekvationen

 

 

 

 

Motivation: Detsamma som viljan eller intresset att genomföra uppgiften. Ju högre motivation desto större drivkraft att påbörja eller fullfölja uppgiften.

Förväntan: Vår föreställning om hur ansträngande vi tror att uppgiften är alternativt om det kommer att ge oss något vi vill ha.

Värdet: Belöningen som hägrar efter utfört arbete. Kan vara ekonomisk, materiell, egen tillfredsställelse, uppmärksamhet eller uteblivet obehag.

Impulsivitet: Hur mycket tålamod vi har när vi väntar på belöningen. Dvs. hur länge vi kan hålla fokus mot målet.

Tid: Den viktigaste beståndsdelen. Markera hur långt bort i tiden du kan kvittera ut belöningen. Ju längre bort desto större krav på dig och din motivation.

Rent matematiskt så behöver det övre värdet vara större än det nedre värdet för att ge ett högt resultat. Alltså behöver förväntan och värdet/belöningen vara större än impulsiviteten och tidslängden för att skapa en god motivation. Vet du med dig att du är impulsiv och har svårt att vänta på något gott, kan det vara idé att dela upp uppgiften i flera små steg istället. På så vis minskar du det nedre värdet och därmed tidsintervallen samt får en snabbare belöning för utfört arbete.

 

(Källa: Lina Wennersten och Alexander Rozental ”Dansa på Deadline – uppskjutandets psykologi”)

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)