Drömjobbet – finns det? II

Det är möjligt att inte känna sig stressad och ansträngd trots en krävande arbetsroll. Enligt forskarna Arnold Bakker och Evangelina Demerouti och deras JD-R modellen är det två saker som spelar in:

 1. Arbetskrav: fysiska och känslomässiga stressfaktorer. T ex tidspress, hög arbetsbelastning, stressande arbetsmiljö.
 2. Arbetsförutsättningar: fysiska, sociala och organisatoriska faktorer som hjälper dig att nå dina mål och minskar stressen. T ex självständighet, bra arbetsrelationer, utvecklingsmöjligheter och mentorskap.

Modellen visar att om arbetskravet är högt och förutsättningarna är dåliga, är risken stor att personen är väldigt stressad och har nära till utmattning. Däremot om förutsättningarna är bra, klarar personen betydligt högre arbetsbelastning.

Genom att följa fyra enkla steg kan ni öka arbetsförutsättningarna och därmed höja engagemanget och motivationen:

 1. Identifiera stressfaktorerna.
 2. Hitta en lösning på stressfaktorerna.
 3. Identifiera de positiva faktorerna.
 4. Främja de positiva faktorerna.

Identifiera stressfaktorer

Skapa en lista på de stressfaktorer som kan ha negativ effekt på din arbetsgrupp. Notera att alla har vi olika behov och olika stresströsklar. Var därför noga med att ta en individuell diskussion med var och en för att få förståelse för personens unika behov.

Hitta en lösning på stressfaktorerna

Utgå ifrån den lista du fått fram och plocka ut de punkter som ni kan påverka. Som en del av detta, titta på om du har rätt personer på rätt plats. Om en person utför arbete som de inte är mogna för är faran att de upplever en högre stress nivå, än någon som redan har rätt erfarenhet. Gå igenom gruppens arbetsprocess, finns det några flaskhalsar eller tidstjuvar?

Identifiera de positiva faktorerna

Nästa steg är att identifiera de faktorer som kan skapa en buffert mellan gruppmedlemmarna och den höga arbetsbelastningen. Exempel på positiva faktorer är:

 • Kontinuerlig stöttning, konstruktiv feedback och avstämning med gruppen.
 • Skapa förståelse för syftet med arbetet i gruppen.
 • Ökad självständighet.
 • Klara mål för arbetet.

Främja de positiva faktorerna

Skapa möjlighet att förbättra arbetsrelationerna, vilket är en väldigt viktig del i minskandet av jobbstress. Även om ni har en hektisk period, var noga med att hitta tid för att umgås efter möten eller efter arbetet.

Genom att ta fram tydliga arbetsbeskrivningar på individ och gruppnivå, blir arbetsrollen tydligare och medarbetarna har lättare att bedöma vad som ska prioriteras.

(Källa: Mindtools.com)


Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)
2 Kommentarer
 1. Cecilia Sahlström
  Cecilia Sahlström says:

  Jag tycker att den här modellen är nära på en truism. Och ändå är det precis tvärtom på många arbetsplatser. Är inte det märkligt? Jag menar, alla vet att det är nödvändigt att skapa en positiv miljö med motiverade arbetstagare, men få arbetsgivare lyckas med konststycket att skapa förutsättningarna för just den miljön.

 2. Eva Jansén
  Eva Jansén says:

  Kul att du gillar modellen. Min erfarenhet när jag hjälper företag att bli effektivare är att ofta har förtaget, så mycket fokus på att få så bra siffror som möjligt att de inte har tid att tänka långsiktigt och förstå att även en positivt miljö ger effekt på produktiviteten och siffrorna. Alternativt så har de förstått vad en positiv miljö innebär, men har inte verktygen för hur den skapas. Det gäller givetvis inte alla men det är väldigt vanligt.

Kommentering är stängd.