Ett nytt rum fyllt av liv!

Inledning

Nu är det bara några dagar kvar till julhelgen och alla förberedelserna är i full gång. Det är en helg som erbjuder möjligheten till många lediga dagar om arbetet tillåter. Detta gäller självklart inte omsorg och vårdpersonal och alla som arbetar i butiker och varuhus. När jul och nyår infaller mitt i veckan blir det dessutom många arbetsdagar för landets präster, musiker och kyrkvaktmästare. Mot denna bakgrund låter jag min blogg spegla de julförberedelser jag lever med. Alla ni som får vara lediga slipper läsa intressanta och arbetsrelaterade tankar. Ni som måste arbeta under helgerna kan få lite avkopplade läsning som inte, direkt, är arbetsrelaterat. De tankar som följer är de som jag kommer predika för nyvakna Boråsare på juldagsmorgonen samt lunchmätta Rotaryvänner.

Julpredikan 2014

Julevangeliet handlar om alla de rum som blivit så fyllda av tradition och förväntan och vanor att inte det nya livet längre får plats. Det är inte hela världen om alla tomtar och julkrubbor måste stå på exakt samma plats varje år och att det måste vara samma maträtter vid samma tider och dagar varje år så länge det fortfarande finns plats för människorna och deras liv. Risken finns att traditionen och dess minnesmärken i form av saker med tillhörande rutiner tar överhanden och styr och bestämmer över själva mötet mellan människorna som skall leva i rummet. När det sker då har vi skapat ett, fysiskt rum, fyllt av värme och ljus som signalerar högtid och kärlek, samtidigt befinner vi oss i ett mentalt rum som blir trångt och inte längre rymmer dem som skall vistas där.

Jesu liv

Jesus fick uppleva den mentala trångboddheten tydligt. Till och men när han kom till det största och finast inredda huset, Templet i Jerusalem, så var det för trångt för hans liv. Han som själv var Guds son och som egentligen hela inredningen och alla traditionerna handlade om fick inte plats. Man hade så fullt upp med att vara trogen sina traditioner så man missade traditionernas centrum, själva livet. Han fick inte heller plats hos de kulturella och politiska makthavarna, det fanns inte rum för varken Jesus eller de som tänkte och levde som han. Samma sak i Betlehem. Maria och Josef får inte rum för sitt liv och sitt barn som skall födas. Självklart handlar det om fysiska rum men framförallt mentala, känslomässiga rum. Det är trångt hos den mänsklighet som inte släpper in en höggravid kvinna.

Ett nytt rum fyllt av liv

Alldeles vid sidan om alla stängda dörrar med sina mentalt och kulturellt fullbelagda rum fanns ett nytt rum. Djuren kan tänka sig att ge utrymme för två människor som snart skall bli tre. Spindlarna och alla de övriga djuren får höra skriken, först från Maria och sedan från Jesusbarnet.  I den lilla staden Betlehem i ett litet stall ligger Guds son i hästarnas och åsnornas krubba. Samtidigt i den stora staden Jerusalem några mil bort i det mäktiga templet finns det allra heligaste med förbundsarken, det som, enligt traditionen, är Guds närvaro hos sitt folk. Med dessa två rumsbilder blir det tydligt vad Jesu födelse innebär. Ett nytt rum fyllt av liv. Det är viktigt att betona att det förhållningssätt som de mäktiga kulturbärarna i Jerusalem visade inte handlar om judiskt förhållningssätt. Det hade varit på samma sätt om det varit kristna eller muslimska traditionsförvaltare som haft ansvaret.

Kärlekens rum

Det nya rummet som Gud vill visa på är ett annat än det som blivit för trångt pga. tradition, religion och kultur. Självklart behöver vi alltid fysiska rum för livet som kan hålla kyla och mörker ute, men när dessa grundläggande mänskliga behov är tillgodosedda är det, det inre rummets rymd i form av värme och ljus som är helt avgörande. Det bästa sättet att förstå vari detta nya rum består är att tänka på förälskelsen och kärlekens rum. I förälskelsen och kärlekens rum erbjuder man den man älskar ett rum i sitt eget liv där han eller hon får leva med både sina förtjänster och brister. Kärlek handlar om att ge varandra rum för livet i vårt eget liv. Detsamma gäller vänskapens rum och arbetskamraternas livsrum hos varandra.

Det nya rummet

Mänsklighetens nya rum relaterat till julevangeliet handlar inte i första hand om ett fysiskt rum utan ett mentalt kulturellt som saknar alla mänskliga måsten men som genomsyras av befrielse av livet i den underbara vidd som Gud har skapat det. I detta rum skall vi säga till alla som knackar på och vill komma in: Kom in till oss i kärlek. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, rik eller fattig. Här är alla sexuella läggningar accepterade och du får vara lyckad eller misslyckad, den mänskliga normaliteten är vid, alla är vi ett i Kristus, Jesusbarnet.

Jag önskar er alla en god jul,

dvs. ett rum fyllt av liv!

 

Anders Ljungström

Anders Ljungström
Senaste inläggen av Anders Ljungström (se alla)