Hur använder du ditt ledarskap?

Vad är ledarskap? Är du en ledare?

När jag utbildar i ledarskap i ideella och idéburna organisationer så är det ofta ett par (eller många) av deltagarna som från början inte riktigt vill gå med på att de är ledare, eller att ledarskap är någonting som de behöver fundera över.

Ledarskap kan definieras på många olika sätt. Här är några saker som jag menar med ledarskap:

  • När du samlar människor, till exempel en team, en styrelse eller en grupp, för att ni tillsammans ska genomföra någonting.
  • När du driver en viss fråga i din organisation och hittar olika sätt att få utrymme för den frågan, med rätt människor.
  • När du utbildar eller håller i en workshop eller presenterar någonting för andra.
  • När du har en vision och andra människor inspireras av din vision och vill vara med och förverkliga den.

Ledarskap kan följa med en titel eller en roll. Då handlar det om ett formellt ledarskap. Men du kan också ta ett informellt ledarskap i ett visst sammanhang eller en viss situation.

De människor som just nu snabborganiserar hjälp till flyktingar på olika sätt visar ett stort mått av ledarskap. De ser ett behov, inser att det går att göra skillnad och kliver fram och kavlar upp ärmarna, tillsammans med andra. Det är också ledarskap.

Om du accepterar och väljer att använda dig av ditt ledarskap så ökar dina möjligheter att skapa förändring, i den situation du befinner dig i. Det handlar om att välja att driva någonting framåt, att stå på sig även om det ibland är obekvämt, att stå kvar och visa på den väg framåt som du ser.

I vilka situationer kan du använda ditt ledarskap? Gör du det? Är ledarskap någonting som du skulle vilja stärka hos dig själv och hur skulle du kunna göra det?

Lisa Moraeus
Senaste inläggen av Lisa Moraeus (se alla)