Boosta dina medarbetare långsiktigt

Att ha drivande och självgående medarbetare är guld värt, men det är inte helt lätt att skapa en sådan arbetsanda. För ett tag sedan, skrev jag om konsten att motivera på 2000-talet. Det är en helt ny utmaning att motivera medarbetare som får allt fler komplexa och avancerade arbetsuppgifter som kräver mycket lösningstänkande. Här räcker inte morot och piska längre till, dvs. bonus, löneförmåner, sälj- och resultatmål inte längre får oss att prestera bättre. Det krävs mer sofistikerade metoder för att hjälpa varje enskild individ att hitta sin egen motivation. Här kommer några tips om hur du genom att använda sig av enkla belöningar kan långsiktigt få mer självgående medarbetare:

  1. Ingen morot. Använd inte belöningar som en morot i förskott, då är faran att personen fokuserar mer på belöningen än uppgiften. Kommer belöningen som ett erkännande för ett bra utfört arbete, stärker den inre motivationen.
  2. Små förväntade belöningar. Om medarbetaren förväntar sig en belöning försök att minimera den, stora belöningar har en tendens att minska på prestationen.
  3. Belöningsrutin Kontinuerliga små erkännanden ger större effekt än någon enstaka belöning då och då.
  4. Officiellt erkännande Genom att personen förstår vad och varför hen belönas och detta görs tillsammans med kollegorna skapas snabbare en förståelse i gruppen för vad som förväntas av dig som medarbetare.
  5. Belöna handlingen, inte resultatet. Genom att erkänna en bra hantering av uppgiften, fokuserar medarbetarna på att utföra uppgifter väl. Belönar du resultatet är faran att kvalitén och själva genomförandet kan vara undermåligt.
  6. Belöna kollegor, inte underordnade. Erkännanden behöver inte bara komma från chefen för att ge effekt. För långsiktig och bestående inre motivation skapa en belöningsanda inom gruppen, där man erkänner varandras arbete.

(Fritt från: Management 3.0, Jurgen Appelo)

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)