Inlägg av Tobias Schölin

När alla tycker lika (om vad?)

Sedan slutet av 90-talet och början av 2000-talet har företag efter företag, konsult efter konsult och konferens efter konferens spridit mångfaldens budskap. Mer mångfald, bättre mångfaldsledning kommer leda till ökade vinster.  Det är väl bra. Eller? Det är med viss sorg i hjärtat jag konstaterar att alla tycker lika. Alla håller med. Alla älskar mångfald. […]

Mångfald eller likabehandling?

Hur kan det komma sig att vissa organisationer vill öka mångfalden samtidigt som de inte vill mäta vilken mångfald de har? Det finns, menar jag, en organisatorisk tendens till att haka på det allmänna mångfaldsvurmet samtidigt som det finns en tendens att inte vilja tala om, konkretisera, vilken mångfald, vilka olikheter, organisationen ämnar öka. Samtidigt […]

Mångfald eller enfald?

Läste i tidningen för någon vecka sedan om en rekrytering med mångfaldsknorr vid Arbetsförmedlingen i Örebro. Tydligen hade arbetsförmedlingen sorterat bort kvinnan med bäst meriter (avseende utbildning och erfarenhet) med argumentet (på tidningsspråk) att det fanns tillräckligt med 40-åriga kvinnor på Arbetsförmedlingen. Sedermera överklagade kvinnan Arbetsförmedlingens beslut i högre instans och fick rätt och därmed […]

Prefixentreprenörerna

Idag är det finare att vara prefixentreprenör[1] än att vara entreprenör! För att verkligen räknas och värderas ska man vara social entreprenör eller samhällsentreprenör, inte ”bara” entreprenör. Är det inte fascinerande att dessa så kallade sociala innovatörer ofta framställer sig (och framställs) som så mycket förnämare och bättre än de vanliga entreprenörerna trots att det allt […]

Självorganiserande och självsanerande mångfald

Hur påverkar mångfald i allmänhet och etnisk mångfald i synnerhet egentligen våra arbetsplatser? Mitt initiala svar är rätt tråkigt – mångfald är nog inte så  tydligt, viktigt etc. Det är min övertygelse att jag inte alls tror att arbetsplatser påverkas speciellt mycket av mångfald. För det första måste man betänka tidsaspekten, dvs. initialt kan en […]

Glättig hotande mångfald

Efter att ha läst en stor mängd litteratur om mångfald i arbetslivet (om diversity och diversity management etc.) har jag lärt mig hur fantastiskt det är med mångfald i organisationer. Vilken tur, tänker jag då, äntligen har vi fått in mer mångfald i riksdagen!! Eller hur var det nu med det? Är mångfalden alltid önskvärd […]

Problemskapande och kreativ mångfald

Mångfald definieras ofta som olikheter, olikheter som ofta beskrivs som varande mer eller mindre oföränderliga och markerar vem vi är. Mångfald – alltså om en organisation lyckas samla på sig tillräckligt mycket av dessa oföränderliga olikheter – i organisationer beskrivs även ofta kunna leda till vinster av olika de slag, exempelvis ökad kreativitet och ökad […]