Meningen med (arbets)livet

Vad är det som påverkar hur vi trivs på jobbet? Vi tillbringar en stor del av vår tid på arbetet och om vi inte har det bra där så har det inverkan på hela vårt liv. Känns det tungt att gå tillbaka till jobbet när helgen är över? Då är det kanske dags att fundera över några saker:

Hur är klimatet på din arbetsplats? Vill ni varandra väl och har du en chef som vet hur man motiverar sina medarbetare? Dåligt ledarskap är faktiskt direkt farligt för hälsan. En öppen och varm kultur där konflikter löses på ett konstruktivt sätt bidrar till friskhet.

Hur höga är kraven i din vardag? Är din arbetsbörda rimlig i förhållande till dina resurser och befogenheter? Är det tydligt vad som förväntas av dig?

Vilka krav ställer du på dig själv? Ta dig tid att fundera över vad som är viktigt för dig i livet och om du driver dig själv för hårt. Risken är annars att du byter arbetsplats bara för att upptäcka att kraven fortfarande är lika höga – eftersom du tagit med dig dina egna höga krav.

Jobbar du med någonting som känns meningsfullt och viktigt? Att känna mening i vardagen är viktigt för att må bra. Det behöver inte betyda att man arbetar i en organisation som räddar världen. Känner du att du gör ett bra jobb och att det du skapar spelar roll för någon annan än dig?

Alla har rätt att må bra på sitt jobb. Första steget är att förstå vilka faktorer som påverkar oss på jobbet. Det går att öka både sammanhållning, känsla av mening och friskhet på arbetsplatsen. Då krävs medvetenhet – och mod att agera.

Lisa Moraeus
Senaste inläggen av Lisa Moraeus (se alla)
2 Kommentarer
 1. Lisbeth Rydén
  Lisbeth Rydén says:

  Jag har inte läst avhandlingen, men jag har tänkt göra det sedan jag hörde det på nyheterna, så det får väl bli av snart. Dock tänker jag ändå kommentera den tolkning av slutsatserna som jag tycker att media har förmedlat och som också anges ovan i bloggen, dvs att ’dåliga chefer’ gör oss sjuka och att effekten av ’dåligt chefskap’ sitter i även efter tio år.

  Det som slog mig när jag hörde det var att det kanske inte i första hand handlar om att ’dåliga chefer’ gör människor sjuka, utan att det är våra föreställningar om chefer, ledarskap, att vara anställd mm som gör oss sjuka, dvs att vi lägger alltför stort fokus på några få individers inverkan på vårt organiserande och därmed också vår arbetssituation.

  I så fall hjälper varken utbildning eller stöd till chefer, då måste det till betydligt mer genomgripande omtänk hos många (de flesta?) av oss. Om inte utbildningen eller stödet går ut på att få en själv och andra att tänka om (OBS! ironi; aktiviteter som syftar till ’att få andra att…’ brukar inte vara så lyckosamma, enligt min uppfattning inte speciellt hälsoskapande heller). Men om så vore, varför skulle just chefer vara bättre rustade för det ’uppdraget’ än andra? För att vi tillmäter dem mera makt över våra tankar? Vad det inte just det vi skulle ändra på?

  Men visst, det kan ju också vara så att får vi bara ’bra chefer’ (fri tolkning av begreppen ’bra’ och ’chef’) blir vi säkert alla lyckliga…eller…??

  Jag kan också tycka lite synd om de vi kallar chefer när vi tillmäter dem sådan makt över vår hälsa. Hur hälsosamt är det för cheferna att bära detta ansvar? Vilka krav ställer vi med ett sådant synsätt på dem och vad innebär det för chefernas arbetsklimat? Så vitt jag har förstått det är de också människor och har även de rätt till en bra arbetsmiljö och att må bra på jobbet.

 2. Lisa Moraeus och Anna Hagstedt
  Lisa Moraeus och Anna Hagstedt says:

  Hej Lisbeth, tack för kommentaren! Roligt att vårt inlägg väcker så många tankar hos dig.

  Vi beskriver fyra områden som påverkar hur man mår på jobbet. Du tar upp andra viktiga aspekter, till exempel hur vi ibland tenderar att lämna över vårt eget ansvar till chefen, istället för att fundera på hur vi själva kan förändra vår situation.

  Samtidigt ingår det i chefsrollen att ta ett större ansvar för vilket klimat som skapas på en arbetsplats. Ledarskapet påverkar välmående och klimat väldigt mycket. Det ansvaret kan chefer inte avsäga sig.

  Vi vill ännu mer poängtera den sista punkten, som också återfinns i titeln på inlägget. Vi märker mer och mer i våra egna liv och i mötet med våra kunder och klienter att en meningsfull vardag på jobbet är en viktig nyckel till att må bra och dessutom till att göra ett bra jobb.

  Naturligtvis gäller punkterna ovan även chefer! Också chefen behöver se över sin situation, till exempel förhållandet mellan krav och utrymme att leva upp till kraven. Ett tips till chefen är att fundera en stund över frågan: Vad är meningen med ditt ledarskap?

Kommentering är stängd.