Möte med interimstyrelsen för Nätverk Arbetslivet – ideell förening

Idag har vi möte med interimstyrelsen för Nätverk Arbetslivet. Vi arbetar fram ett förslag till stadgar för nätverket, och sätter datum för ett konstituerande årsmöte i början av hösten 2012.

Interimstyrelsen för Nätverk Arbetslivet - ideell förening

Ledamöter i interimstyrelsen

Maria Kullberg, verksamhetsutvecklare, KullbergUtveckling

Camilla Ländin, organisationskonsult, Prima Utveckling

Anna Lundqvist Frogner, studerande beteendevetenskap, Lunds Universitet

Maria Edgren, projektledare, Maria Edgren Projekt

Lisbeth Rydén, forskare psykosocial arbetsmiljö, Malmö Högskola

Ta chansen och tyck till!

Vad tycker du är viktigt att Nätverk Arbetslivet fokuserar på framöver? Kom gärna med tankar och önskemål! På vilket vis kan vi arbeta mot vår vision ’ett gott arbetsliv’?

Maria Kullberg
Följ mig
Senaste inläggen av Maria Kullberg (se alla)
1 svara

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] arbetade fram stadgar för föreningen och tankar om vårt fortsatta arbete. Det var vi som bildade interimstyrelsen för Nätverk Arbetslivet den 7 juni 2012, i väntan på ett årsmöte där en stadigvarande […]

Kommentering är stängd.