Kan kultur göra oss till bättre medarbetare?

Förmågan att känna empati tränas när vi utsätter oss för kulturella upplevelser. Genom kulturen kan vi nå känslorna innan de hinner rådbråkas av vårt förnuft. Vem har inte blivit ”drabbad” av en film, bok, målning eller ett musikstycke? Vi hinner kanske fälla en tår eller skratta en stund innan vårt förnuft påminner oss om att det ”bara” är en film, en historia som någon hittat på …….osv.

Kultur använder andra språk att förmedla känslor och upplevelser på. Språk som tar vid när orden inte räcker till.

Kan konst och musik ge bättre chefer?

Svaret är JA! Och det går att bevisa.! Töres Theorell och Julia Romanowska har testat detta på chefer och deras medarbetare. De hade klart för sig att ”Ansvarskänsla är en känsla och ingen intellektuell konstruktion”.

En chefsgrupp fick utan att ha presenterats för varandra gå in i ett rum som var svartmålat och utan fönster. Där utsattes de för ”Schibbolet” som Julia kallar sin föreställning som är ett konstnärligt collage av prosa, lyrik och dokument, komponerat av henne själv. Naturligtvis blev det stor förvirring och osäkerheten blev stor bland deltagarna.

Någon reagerade så här: ”Vad fan är det som händer, tänkte jag. Och sedan – behöver jag förstå vad som händer?” ”De tvära kasten blev som hack i ens själ”, minns en socialchef. Någon sa: ”Jag försonades med meningslösheten.”

En kontrollgrupp får en traditionell chefsutbildning med schema, namnlistor dagordning mm Efter 13 träffar (under ett år) mäter man med hjälp av bla. blodprover vad som hänt. Observera att resultaten gäller även chefernas medarbetare (4 per chef) som inte ens deltagit i kursen!

Mätningarna gjordes vid flera tillfällen, den senaste efter 11/2 år och skillnaden mellan resultaten ökade hela tiden. Det tyder på att ”Schibbolet” satte igång något som sedan deltagarna själva utvecklade vidare. Kulturen är verktyget, resten finns hos oss själva.

”Schibboletgruppen” har mindre sömnproblem, mindre symptom på utmattning och nedstämdhet.

Lägre blodtryck och bättre nivåer av ett hormon som heter DHEA-S som beskrivs som själva livsgnistan och påverkas negativt av stress. Självkänslan är stärkt, de är mindre konflikträdda och mer empatiska. En del av cheferna är lyriska och tycker att de förändrats och fått en annan syn på sin roll som ledare.

”De bästa cheferna vet när man måste lägga bort regelboken och följa intuitionen i stället”, säger Gerry Larsson, psykologiprofessor på försvarshögskolan.

Ingrid Astbo
Skapa nu

För den som vill veta mer: På chefskurs med Kafka