Nätverka på företaget; eller varför tiofikan är viktig!

Ett större företag är som ett minisamhälle med olika avdelningar för produktion, paketering av varan/tjänsten, ekonomi och en avdelning som ser till att alla delar blir gjorde efter den affärsplan som företaget fastställt.

Men har dessa olika små företag i det stora företaget kontakt med varandra? Vet de olika delarna vad de andra avdelningarna i företaget gör? Och framför allt vem som gör vad.

Därför är det bra med kickoffer, gemensamma konferenser och att företaget skapar kontaktytor mellan de olika avdelningarna för att på så sätt kunna träffa varandra och att nätverka.

Att i de olika projekten tidigt få in alla avdelningarna för att se vad som är möjligt att göra i projektet och vem som gör vad. Vid dessa olika träffar när företaget skapar kontaktytor för sina medarbetare är det viktigt att presentera medarbetarna och vilken avdelning som de arbetar på. Annars kan kollegorna gå runt en hel dag med varandra utan att ha en susning om vad kollegan bredvid gör. Detta är även ett ypperligt tillfälle att berätta för varandra vad man gör bra och vad man skulle behöva hjälp med.

-”Jag heter Anna Svensson och jag jobbar på vår ekonomiavdelning. Jag är en hejare på föräldraförsäkringen (bra att veta för alla med barn). Det jag skulle behöva hjälp med är att bättre kunna utnytta kopieringsmaskinen.”

Gå laget runt och kör sen en återkoppling på det som sagts. Vem behöver veta mer om föräldraförsäkningen och vem kan hjälpa Anna med kopieringsmaskinen?

Det är ofta företaget glömmer att de är dessa små saker som gör att ett företags informationsflöde flyter. Att skapa naturliga kontaktytor alltifrån tiofikan till den årliga konferensen för att få medarbetare att bidra med både den öppna kunskapen med även med den tysta kunskapen är viktigt både för företagsanda och för att slippa gå över ån efter vatten om den kunskap du söker sitter i rummet bredvid.

Numera finns det företag som gjort detta till affärsidé; att många småföretag sitter i samma hus och där vinsten av att sitta med andra är det snabba informationsutbytet dessa emellan Så nästa gång någon föreslår en kopp kaffe; häng på och utbyt information om vem som gör vad så kan eftermiddagen bli mycket lättare.

Ha en härligt nätverkande vecka!

Ida Hedberg

Ida Hedberg
Senaste inläggen av Ida Hedberg (se alla)
2 Kommentarer
  1. Maria Kullberg
    Maria Kullberg says:

    Det nätverkandet är en av de framgångsfaktorer man lyfter fram när man pratar om Silicon Valley. Det var just små företag som började samverka och se vilka korsbefruktningar som var möjliga för att kunna konkurrera med de stora och väletablerade företagen. Mycket gott och innovativt kom ut av det. :-)

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Hedberg bloggar idag på gottarbetsliv.se om att vi behöver lära oss nätverka mer och bättre. Det är huvudet på spiken! Många av de […]

Kommentering är stängd.