Inlägg

Den sjukskrivnes och den arbetslöses psykosociala arbetsmiljö

/
I september 2012 skrev jag ett inlägg jag om en rapport från…

Nya arbetshjälpmedel: En djungel av teknik och oflexibla regler

Inom kort kommer en av regeringen tillsatt utredning på temat…

OK arbetsvillkor?

/
40 % av de som slutat på FK vill inte rekommendera andra att arbeta där.

Myndighetsutövarens arbetsvillkor

/
Emelies blogg om hur hennes mamma blev utförsäkrad och hur hon hanterades av handläggare på försäkringskassan fick mig att reagera starkt. Förutom att det är en tragisk historia om en illa bemött sjuk kvinna, får inlägget mig att tänka på arbetsvillkoren för den personal som hanterar myndighetsutövningen.