Prefixentreprenörerna

Idag är det finare att vara prefixentreprenör[1] än att vara entreprenör! För att verkligen räknas och värderas ska man vara social entreprenör eller samhällsentreprenör, inte ”bara” entreprenör. Är det inte fascinerande att dessa så kallade sociala innovatörer ofta framställer sig (och framställs) som så mycket förnämare och bättre än de vanliga entreprenörerna trots att det allt som oftast är just de själva som får definiera det sociala. I min tanke om detta ser jag hela tiden sommarens reklamplåga framför mig där Postkodlotteriets VD tar hjälp av självaste Sir Richard Branson (Grundare av Virginimperiet) i sin reklamfilm för att berätta vad en social entreprenör är och hur socialt ansvariga de är. Ja oj, så fint det är och vilken samhällelig nytta och vilken social förändring de åstadkommer! Vilka snälla, fina företagare de är och framförallt, vilka nya snälla kapitalister de är! Eller?

Jag kan inte låta bli att undra varför man blir så socialt ansvarsfull bara för att man påstår att man är det? Och varför är inte den vanliga entreprenören, som inte påstår att han eller hon är social, men som skapar arbetstillfällen, lika social?

Det är med viss tröttsamhet jag möter talet om prefixentreprenörskap (för visst är det skillnad på invandrarföretagare och företagare!?). Samtidigt vill jag passa på att efterlysa en mycket mer eftertänksam och nyanserad diskussion om dessa samtida så populära termer och praktiker!

Tobias

Forskare utan prefix.


[1] Prefix är en förstavelse som sätts i början av ett ord för att ändra ordets betydelse, till exempel o-laglig, im-populär, pro-gressiv.

Tobias Schölin
Senaste inläggen av Tobias Schölin (se alla)