Reflektioner i Påsktid

Idag är det långfredag och vi tänker att detta är en ledig dag. Samtidigt är det arbetsdag för många som arbetar i vård, omsorg samt kommunikationer både horisontellt och vertikalt.

Som präst är det oundvikligt att tankarna kretsar kring påskens tema från död till liv och med påskens huvudperson Jesus i centrum. Hur det gick till och vad det innebär ur kosmisk synpunkt att Jesus uppstår från döden det är omöjligt att överblicka. Det som är något mer tillgängligt för oss och som kanske kan hjälpa oss att förstå även de himmelska dimensionerna är hur Jesus kompromisslöst, under hela sitt liv kämpade för att det som var mänskligt begränsat, livlöst och dött skulle få nya livsmöjligheter.

När jag satt och reflekterade över påsken så återkom de tankar jag formulerade för två veckor sedan och som handlade om hur innovationer förändrar samhället och våra behov.

Den innovation som kommer i ett sådant kulturellt utvecklingsskede att den reproducerar sig själv kommer förändra samhället och skapa mänskliga behov.

Så tänkte jag att man skulle kunna leka med formuleringen och byta ut ordet innovation till person  samt göra några ytterligare nyanseringar.

Den person som verkar i ett sådant kulturellt utvecklingsskede att hans/hennes tankar och handlingar                                                                                                           reproducerar sig själva kommer förändra världen och skapa mänskliga behov.

Med denna formulering kan man både tänka på personer i historien som bidragit till att livet blivit bättre och sämre i världen. Det de har gemensamt är att de kommer i ett sådant historiskt, kulturellt sammanhang att deras tankar och handlingar fortplantar sig i samhället och världen.

När jag tänker på Jesus så var han just en sådan person. Han kommer in i det historiska skeendet när det finns behov av nya och befriande tankar och handlingar. Både hans tankar och handlingar har fötts i nya former både i skriftlig och muntlig form i över två tusen år. Både tankemässigt och kulturellt har han förändrat världen.

Om man skulle sammanfatta något av det som var grunden för hans befriande kamp skulle man nog kunna säga att han kombinerade nya livsmöjligheter både för de individer han mötte och de sammanhang som de ingick i. Det räcker inte med att vi är fria i kropp och tanke som individer, vi måste också vara tillhöriga en gemenskap/sammanhang där vi har ett tveklöst existensberättigande. Dessa två grundläggande förutsättningar för att livet skall kännas levande tillhör det som Jesus med livet som insats stred för och som vi behöver kämpa för i vår tid också, både på våra arbetsplatser och i samhället.

Glad Påsk!

Anders Ljungström

Anders Ljungström
Senaste inläggen av Anders Ljungström (se alla)