Socialt entreprenörskap, vad är det?

Just nu pågår Veckans Affärers arrangemang Samhällskapitalistdagen 2012 i Stockholm. Vad är en samhällskapitalist? Är det samma sak som en social entreprenör? Och vad är det i så fall? Det undrar jag.

Socialt entreprenörskap är en term som florerat ett tag. Vad betyder det? Och var går gränsen?

Här är en av många artiklar om fenomenet.

När jag bestämde mig för att bli egenföretagare var det av tre anledningar: 

–> Jag vill gilla det jag gör, jag vill trivas med mitt arbete varje dag. 

–> Jag vill kunna anpassa ramarna för mitt arbete så att mitt jobb passar den livsstil jag vill ha. 

–> Jag vill känna att jag gör skillnad, att jag förändrar världen med det jag gör.

Betyder den sista punkten att jag är en social entreprenör? Stämmer å andra sidan inte den punkten in på väldigt många företagare inom olika områden? Även den som uppfinner ett verktyg för nätverkande på webben, säljer ayurvedaprodukter eller öppnar ett bed&breakfast skulle säkert kunna skriva under på att de vill att deras produkter och tjänster ska göra skillnad och förändra världen.

I artikeln ovan frågar skribenten om det verkligen är möjligt att förena vinstdrivande företagande med välgörenhet. Den frågan är felställd. Jag värjer mig bestämt mot ordet välgörenhet och tror att de flesta så kallade sociala entreprenörer skulle hålla med mig. Välgörenhet är någonting annat, t ex att skänka en viss procent av vinsten till bättre behövande. Om socialt entreprenörskap ska vara värt namnet så ska det väl handla om verksamhet som syftar till att göra världen bättre. 

En annan kategori skulle man kunna kalla etiskt företagande. Då är kanske inte syftet med verksamheten världförbättrande, men företaget ser till att exempelvis produkter tas fram på ett sätt som är etiskt försvarbart. 

Här skulle man också kunna fundera över debatten som nu pågår om vinster inom vård och omsorg. Är det själva det faktum att ett företag tar ut vinst som är problemet? Eller handlar det om att vi helst vill att så kallade sociala entreprenörer driver vårdcentraler och skolor, om det nu ska vara företag? Alltså företag som drivs av viljan att förändra, att göra skillnad och förbättra samhället. Hur mäter man i så fall det? 

Det verkar vara dags för själva formerna för företagande att uppdateras. Hur ska regleringarna se ut, hur ska bokföringslagen utformas så att också världsförbättrande kan synas i bokslutet?

Vad tycker du? Vad är socialt entreprenörskap, vad borde det vara, är det en relevant kategori och i så fall varför behövs en sådan kategori?

För dig som använder Twitter kan jag rekommendera att söka på #samkap, där diskussionerna pågår.

Lisa Moraeus
Senaste inläggen av Lisa Moraeus (se alla)
2 Kommentarer
  1. August Nilsson
    August Nilsson says:

    Tack för flera bra frågor.

    Rent språkligt känns det alltid mer nära tillhands med ”samhällsentreprenör” som ord, eftersom social ger andra associationer. ”Samhälls-” sätter mer fokus på samhällsförändring/samhällsnytta, i mitt perspektiv.

    En bra vattendelare om vi tittar på just företag som form för samhällsentreprenöriella verksamheter kanske kan vara i vilken utsträckning ekonomiskt överskott återinvesteras i verksamhetens utveckling, snarare än att skatteplaneras bort till skatteparadis? Sedan behövs såklart fler parametrar!

Kommentering är stängd.