Stressande beröm

En gång stötte jag på en förskola som hade fått mycket höga värden i en kundundersökning av föräldrarna. Kommunen där de arbetade jublade men själva var de ganska upprörda. ”Hur kunde föräldrarna vara nöjda med det här?!?” Själva tyckte de att de hela tiden fick sänka sina ambitioner i det pedagogiska arbetet och att det ständigt fattades resurser både till det ena och det andra.

Inte nog med att de fick goda omdömen för, som de själva tyckte, ”OK men rätt så torftig verksamhet”, deras argumentation för en högre standard blev ju kraftigt underminerad eftersom föräldrarna var nöjda och det var, enligt politiker och högre tjänstemän, själva syftet med verksamheten, dvs att ha nöjda kunder.

I veckan läste jag en bok (se nedan) med ett liknande exempel. Där var det gymnasielärare som fick positiv uppmärksamhet från sina uppdragsgivare för att de hade nått sina mål. Gymnasielärarna däremot blev allt annat än stolta eftersom de dels tyckte att målen var professionellt irrelevanta, dels att de var tecken på uppdragsgivarens misstroende mot professionen. Den tänkta positiva uppmärksamheten blev negativ.

Detta är två exempel på när det ofta tänkta – bra betyg är kul! – beröm är motiverande! – att nå mål är engagerande! – inte stämmer med verkligheten. Det kan till och med bli en källa till minskad arbetsglädje, motivation och engagemang. Det stämmer till eftertanke tänker jag. Om resultatmätandets funktion och betydelse, men också om vilken kunskap vi egentligen har om det egna organiserandet: Vad funkar/funkar inte hos oss och varför? Vilka konsekvenser kan vi förvänta oss av tänkt resultatmätning? Vad vill vi inte ska hända? Vad behöver vi vara uppmärksamma på för att det inte ska ske?

Det finns fler exempel i boken på hur resultatmätandet hänger ihop med stress. Några av dem kan du läsa om i ett blogginlägg på min egen hemsida där jag bland annat pekar på att ”myter och sanningar” om att ökad tydlighet alltid är bra, också kan ställa till det.

Vill du läsa mer om hur resultatmätande kan påverka stressen, rekommenderar jag att läsa boken i sin helhet: Resultatmålinger og stress av  Dahler-Larsen & Pihl-Thingvad. Kan beställas via Syddansk Universitetsforlag.

Lisbeth Rydén
Följ mig på: