Inlägg

Mitt bästa arbetsliv

/
Det går inte att förutse framtiden. I viss mån är det möjligt…

Ett annorlunda arbetsliv

Dag ut och dag in, samma sak. Den ena dagen är den andra lik.…

Mötas eller ha möten – vad är viktigt?

"Klockan är 10, var är Sara och Bertil? "Jaha, nu är hon snart…

Vantrivsel på jobbet – vems ansvar?

En "sitter av tiden" och ringer sig sjuk titt som tätt. En annan…

Stress kontra sund effektivitet

/
Unga mellan 16 och 25 år som blir utbrända. Stress, stress,…

Förebygg psykisk ohälsa på jobbet!

/
Att psykisk ohälsa är den vanligaste längsta sjukfrånvaron…

Låt din karriär ta tid

För 7 år sedan så började jag på förbundet, tanken var…

Prioritera människan bakom jobbet

En tuff attityd, hård jargong och vassa armbågar. Vem vet mest…

Kvinnors goda arbetsliv gynnar män

Ojämlik arbetsmiljö, diskriminering, sexistisk jargong, negativ…

Normkritiska föreläsare för 2015

/
Verksamhetsplaneringen är avklarad eller pågår, aktiviteter…