Teknikstrul – stort störningsmoment på jobbet

25 min i snitt per dag förlorar tjänstemän på teknik strul, visar fackföreningen Unionens årliga undersökning om IT-miljö. Var 10:e tjänsteman bedömer att de skulle spara 1 tim eller mer på ett bättre fungerande IT-system. Genom att få bort de förlorade 25 min beräknar Unionen att företagen skulle tjäna 8,6 miljarder per år eller kunna skapa 18 500 nya heltidstjänster.

Vilka var problemen vid införandet av nya IT-system?

  • 2 av 3 tjänstemän har inte kunnat påverka de nya arbetsrutinerna.
  • 1 av 3 begränsas av systemet i det dagliga arbetet.
  • Ca 50 % tjänstemännen upplever att det är IT-systemet som styr arbetsuppgifterna på ett onödigt sätt.

Unionens förbättringsförslag:

  • IT systemen ska vara anpassade till organisationen – inte tvärtom. Arbetet ska inte vara styrt och bundet av IT-miljön, utan anpassade till användarna. Inte minst när det gäller rent tekniska lösningar som navigering, integration, svarstider och driftsäkerhet.
  •  Rutiner för användarmedverkan ska vara tydliga och väl förankrade, det är en kritisk faktor.
  • Medarbetarna ska vara med under hela in­förande-, genomförande- och uppföljningsprocessen.
  • De fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljöfrågorna ska väga tungt vid utvärdering, införande och planering av IT-miljön
  • Möjlighet till en återkommande och individuellt anpassad kom­petensutveckling så att man klarar att använda IT-systemen effektivt och säkert.
  • Förbättra IT-miljön genom goda arbetsmiljökunskaper från ledning och chefer, särskilt för de arbetsmiljörisker som datorstött arbete kan medföra.

Läs mer på www.teknikstrul.nu eller testa din teknikstressnivå på samma sida.

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)
1 svara

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] teknik kan vara väldigt stressande och får oss att förlora mycket tid. Läs mer  This entry was posted in Uncategorized by eva. Bookmark the […]

Kommentering är stängd.