Det sitter i ”väggarna” – eller?

”Det sitter i väggarna” är ett uttryck som jag ogillar skarpt. Oj, vad många gånger jag har hört det när jag jobbade i restaurangbranschen. Vad då ”sitter i väggarna”?

Värderingar och beteenden
Allt handlar ju om värderingar, attityder och beteenden som fått fäste i personalgruppen. Det handlar inte om någon slags företagskultur inom en viss bransch, som man liksom bara får tåla. Jo, för så var det faktiskt hos oss.

En speciell och hård jargong, kränkningar och faktiskt också viss mobbing. ”Ja, men det ingår i restaurangjobbet, det är ett hårt klimat och här har vi högt i tak.” Nej, det är aldrig okej med en sådan ”kultur” på någon arbetsplats och NEJ det sitter inte i några väggar. Och JA det går att förändra. Tar tid så klart men är inte omöjligt med vilja, rätt verktyg, utbildning och förändringsarbete. Viktigast är förstås viljan och att alla är med på tåget. DET är chefens och ledningens uppgift att få till.

Riv väggen
När jag höll en föreläsning om arbetsglädje för kökspersonal, pratade jag bland annat om dessa väggar, och uppmanade dem symboliskt att om det nu finns en sådan vägg så riv genast ner den och ersätt den med något nytt och fräscht. Jag ställde frågor som : Vad skulle det kunna vara? Vad kan ni göra tillsammans? Vad kan var och en av er göra? En persons handling ger ringar på vattnet. Beteenden i grupp är ju inte helt lätt att förändra. Var och en måste börja med sig själv. Vad harJAG för värderingar? Hur beter JAG mig mot mina kollegor? Vad behöver JAG tänka på/göra/förändra?

Mentala övertygelser
Läste en jätteintressant artikel, ”Företagskulturen sitter i huvudet inte i väggarna”Motivation.se. Där tar de upp mentala övertygelser. Mentala, oftast omedvetna övertygelser, som finns hos var och en av oss, och går att luckra upp. Men det är först när detta har bearbetats som det går att göra en förändring i själva beteendet.

”Mentala övertygelser är de tankar, känslor och personliga spelregler som styr individers agerande. Om du är personligen övertygad om att det är positivt att komma med förslag till förbättringar, och att du kommer att få uppskattning för det, då kommer du att komma med många bra idéer. Detta blir alltså en positiv mental övertygelse.

Om du istället är övertygad om att ingen kommer att lyssna på dig, eller till och med att någon annan får äran för din idé, då kommer du att behålla förslagen för dig själv. Då har du utvecklat en hindrande mental övertygelse.”

Vad göra?
I artikeln finns också exempel på vad som kan göras för att luckra upp dessa övertygelser. Bland annat:

”Lyft fram positiva och stärkande övertygelser. Det kan t.ex. vara ”Vi hjälps alltid åt hos oss när någon inte hinner med.”, ”Det lönar sig att dela kunskap och information inom vår organisation.” eller ”Vi är riktigt duktiga på att hantera våra kunders problem.”.”

Lyfta fram det positiva mer tror jag absolut på, men också på att lyfta och berömma varandra mer, OCH att sluta prata om dessa väggar som ju egentligen inte alls finns. Eller vad tycker du? Vad har Du för erfarenhet av detta?

Ha en bra arbetsdag! Ta hand om er och varandra!

 

 

Suzanne Vikström
Senaste inläggen av Suzanne Vikström (se alla)