Tre tips för ett lyckat mentorskap

Makten över musiken är ett spännande mentorskapsprogram med syfte att skapa möjligheter för kvinnor inom musikbranschen, en i övrigt till stor del mansdominerad bransch.

Jag utbildade mentorer och adepter i början av programmet och i förrgår höll jag i en uppföljning för mentorerna i halvtid. Det är ett gäng otroligt spännande och framgångsrika kvinnor. De är producenter, arrangörer, bokare och skivbolagsfolk. Det är en av de saker jag älskar med mitt jobb, att jag får träffa så olika människor med spännande historier att berätta.

Mentorskap är något jag intresserat mig mycket för de senaste åren. Det är en bra form för att stärka nätverk och samarbete och skapa möjligheter framgång. I Makten över musiken är det två saker som jag bidrar med: att hjälpa till att skapa medvetna och starka relationer mellan mentor och adept och att ge mentorerna coachande verktyg som kan hjälpa dem i mentorskapet.

Är du mentor, eller har du kanske en mentor? Här är tre tips för att få relationen och mentorskapet att fungera bra:

Låt adepten driva processen, ta inte över som mentor. Adepten är ansvarig för sin egen utveckling. Ett bra sätt är att låta adepten maila mentorn inför varje träff och berätta vad som är viktigast att få hjälp med just den här träffen.

Sätt tydliga ramar, både för relationen i sin helhet och för varje samtal. Prata om vad som ska ingå och inte. Vilka tider ska gälla, hur ofta ska ni träffas och hur lång tid? Vad har ni för förväntningar på relationen?

Tänk på utveckling både på lång och kort sikt. Vart vill adepten, på lång sikt? Våga drömma stort. Hjälps sedan åt under varje samtal att koppla alla de vardagliga besluten till den större agendan. Detta är något som en mentor verkligen kan hjälpa till med, det kan vara svårt att själv komma ihåg sina långsiktiga drömmar i vardagen.

Det finns en sak som återkommer i de mentorskapsprogram jag har varit i kontakt med: mentorerna brukar få minst lika mycket ut av mentorskapet som adepten. Adeptens frågor gör att mentorn själv får anledning att fundera över sina val och återupptäcka sin kunskap och sina erfarenheter. Förutom naturligtvis att det är givande att få hjälpa någon annan att hitta sin väg framåt.

Har du erfarenhet av mentorskap? Vad har det gett dig?

Lisa Moraeus
Senaste inläggen av Lisa Moraeus (se alla)