Visionsarbetet; ”snygga tapeter, dåligt underarbete”?

Det finns många goda ambitioner när det gäller att formulera organisationens bärande vision. Alla inser hur viktigt det är att det finns en inspirerande framtidsbild att entusiastiskt blicka mot. Det är nog dessutom ganska vanligt att visionerna endast blir fina formuleringar vid personaldagar som sedan tappar sin riktningsgivande uppgift. Det blir som när man köper fina tapeter och sätter upp, men sedan märker att man slarvat med underarbetet. Trots fina tapeter med bra passform så blir rummet ändå inte så som man vill ha det.

För flera år sedan läste jag en liten bok om visionsarbete som har fastnat hos mig. Tråkigt nog kommer jag inte ihåg vem författaren var, så att hon eller han kan få rättmätig erkänsla. Rubrikerna har följt mej genom åren och när jag tänker organisationsutveckling har rubrikerna hjälpt mig att fördjupa visionsarbetet.

Sedd

Tankelinjen börjar med vårt behov att bli sedd. I detta begrepp ligger respekten för individens unika behov, vad det innebär att bli tagen på allvar. När vi blir mötta med respekt kommer förutsättningarna öka att vi vill vara en del av det fortsatta arbetet.

Tillhörig

När vi blivit sedda kommer nästa grundläggande behov hos oss, att få tillhöra gruppen. Delaktighet i det som är det gemensamma sammanhanget och gemenskapen. Tillhörighetens grundbehov innehåller också förväntan på oss samt glädjen att man har en uppgift och ett ansvar som är viktig för det gemensamma

Utveckling

Den tredje förutsättningen för att visionsarbetet skall fungera är vårt behov av utveckling. Om jag skall trivas i min organisation och kunna prestera väl utifrån mina förmågor måste det finnas utvecklingsmöjligheter. Det handlar både om en personlig utveckling och en förändring i organisationen där jag känner att jag bidrar. Vi mår bra när vi får lära oss något nytt, får nya uppgifter, kan utveckla det vi ansvarar för. Fördjupa kontakter eller skapa nya.

Glädje/Fest

När vi blivit sedda och känner att vi tillhör gruppen och utvecklas både enskilt och som arbetsgemenskap då behöver vi glädje och fest. Att få känna glädje tillsammans är avgörande för att vi skall vilja jobba för ett gemensamt mål. Festen skall inte vara en belöning för genomfört arbete utan en förutsättning för att vi skall kunna göra ett bra arbete tillsammans.

Vision

Nu är det dags att formulera verksamhetens vision. Nu är individerna och gruppen frimodigt beredda att samla tankarna kring uppgiftens riktning och mål och på vilket sätt var och en kan bidra till resultatet. Underarbetet är gjort och de fina nya tapeterna kan sättas upp. Den synliga ytan är inget annat än en sammanfattning av det som osynligt finns under.

Arbete

Nu finns visionen och arbetet med målformuleringar och verksamhetsplaner kan sätta igång. Det skall kännas roligt och angeläget att arbeta tillsammans och få utföra de uppgifter var och en ansvarar för. Förutom ett väl underbyggt visionsarbete är dessa rubriker ett bra sätt att kontinuerligt ha koll på den psykosociala arbetsmiljön. Rubrikerna är dessutom en ypperlig grund för det årliga utvecklingssamtalet.

Anders Ljungström

 

Anders Ljungström
Senaste inläggen av Anders Ljungström (se alla)
1 svara
  1. Jan Vejstad
    Jan Vejstad says:

    F-ledningar och chefer på nästan alla nivåer. Har de klister? Om de har det, har de lust att använda det?
    De höga sjuktalen oroar. Liberaliseringen av samhället
    knäcker många.Priset är för högt.

Kommentering är stängd.