Behövs ledare och chefer i arbetslivet 3.0 ?

specialist-454872_1280Jo, det tror jag att det gör MEN chefsrollen blir allt mer till en coachande ledarroll och att behovet av antalet ledare kommer minska är min fulla övertygelse.

Reflektionen kommer sig bl.a. av att jag förra veckan var på ett seminarium om ledarskap och digitalisering (se seminariet via länken) som Ledarna höll i samband med att man presenterade sin rapport ”En chefsroll för framtiden – ledarnas framtidsbarometer 2014”. Bland många intressanta fakta presenteras den svaga återväxten av chefer och den stora pensionsavgången som vi står inför de närmaste 10 åren. Då framförallt inom offentlig sektor.

Nya organisationsmodeller med färre anställda som är vana att ta initiativ och leda sig själva p.g.a, eller tack vare, det digitaliserade arbetslivet som är på väg att ersätta industrialismens organisationsstruktur och ledar- och medarbetarkultur förändrar ledar- och chefsrollen.

Framtidsbarometern 2014 visar på att deltagarna i arbetslivet framöver ställer krav på utvecklingsmöjligheter inom organisationen, att arbetet ska upplevas meningsfullt, nya sorters förmåner, utrymme för självförverkligande där tekniken är en integrerad del i livet. Unga vill gärna vara ledare och utveckla sina ledaregenskaper och sammanfattningsvis ser morgondagens chefer ut så här:

  • Sugna på utmaningar
  • Vill gärna ta det ansvar chefsuppdraget innebär, framförallt som arbetet bidrar till den personliga utvecklingen och det upplevs som meningsfullt
  • Vill arbeta på företag som uppmuntrar egna idéer och innovationer, som utvecklar medarbetarna och som bidrar till samhället, inte bara i finansiella termer utan även när det gäller hållbarhetsfrågor
  • Vill att arbetet bidrar till självförverkligande och karriärutveckling, i annat fall är sannolikheten stor att de ger sig av om andra jobbmöjligheter dyker upp
  • Är beredda på att jobba hårt, men vill samtidigt att arbetet ska vara flexibelt
  • Efterfrågar en bra balans mellan jobb och fritid

Hur ska man göra för att attrahera morgondagens chefer? Förslagen från Ledarna är att:

  • Uppdatera värderingar och företagskultur
  • Fundera över företagets kompetensbehov och rekryteringsmöjligheter
  • Utnyttja digitaliseringens möjligheter
  • Förändra sättet att leda

Det är helt klart att omdaningen av arbetslivet sker här och nu, där flera generationer i arbetslivet samsas med varierande grad av vana av och intresse för samt mottaglighet till att digitaliseras. Det jag kan konstatera är att vi blir allt mer digitaliserade medborgare i generation C(onnected). Att försöka ställa sig utanför digitaliseringen i samhälle och arbetsliv skapar en digital analfabetism som leder till utanförskap och blir i förlängningen en demokratifråga.

christmas-220169_1280

Nu går vi ett på många sätt spännande 2015 till mötes och önskar dig en riktigt god jul och gott 2015.

Glada en-vecka-till-dagen-före-dopparedagenhälsningar,

/Cathrin

Cathrin Frisemo
Senaste inläggen av Cathrin Frisemo (se alla)