Eudaimonia

Eudaimonia – ”human flourishing”; a contented state of being happy and healthy and prosperous  – är det drivkraften för utveckling av framtidens samhälle och arbetsliv? Det var en av teserna Nell Watson lyfte fram i vid seminariet ”Modern lifestyles – defining yourself in a jobless society” på MINC igår kväll. Hon tog oss med på ett framtida äventyr i arbetslivet som vi samtidigt är mitt i och delaktiga i utvecklingen av.

Ett arbetsliv som styrs allt mer av algoritmer och Artificiell intelligens och som innebär att människan ersätts av dessa eller robotar. Arbetstiden har minskat genom århundradena och förutspås minska allt mer och kanske innebär det en 20 timmars vecka. I alla fall för dem som har ett entreprenörstänk och är kreativa. Vi är mitt i en turbulent kaotisk tid som under de närmaste 10-30 åren kommer att vara ett kaos under transformeringen från industrisamhälle till det nya samhället och arbetslivet. Ett samhälle och arbetsliv där aglity är den nya doktrinen och i vilket agilt ledarskap i lean-organisationer får allt större genomslagskraft i och med digitaliseringen av samhälle och arbetsliv.

I arbetslivet innebär det att företagens organisationer är små och jobbar i kluster om cirka 5 personer som bygger upp ett nätverk som dock inte bör vara större än 150 personer för att man fortfarande ska ha koll på vilka som finns i organisationen. Att dessutom inte några titlar utan jobbar utifrån sin kompetens och det man vill göra finns det också vissa företag som gör och ett lyckat exempel på det är Valve, världens största spelutvecklingsföretag, en organisation med ett ledarskap som det är värt att titta närmare på. Onekligen är det ett lyckat koncept för deras affärsidé och intressant att följa utvecklingen av verksamheten.

Arbetslivet är allt mer ett arbetsliv för ”makers” det vill säga ”it’s about what you can do and when you deliver” mer än formell kompetens och att ”ha ett E9A2037E-E9AA-4E33-A7EA-185F6E6342CCjobb”. Netflix är en organisation där detta är ett genomgående tema och det sägs att de verkligen ”walk their talk”, det vill säga att de lever som de lär. Värdegrunden och kulturen delas officiellt via Slideshare och ligger helt i linje med det jag skrivit om som nyckelfaktorer för framgång, både som person och företag, i tidigare inlägg ; autenticitet, transparens och bra kommunikationsförmåga.

En ny ekonomi växer också fram och det sägs att cirka 1/3 av arbetskraften 2020 kommer vara ”formell arbetskraft”, resten är den informella arbetskraften och ekonomin. Det digitala nomadskapet kommer att öka, och företag behöver inte längre ha fasta adresser när allt mer sker digitalt. Detta gör att skolan står inför stora förändringar och vilka redan pågår när allt mer kunskap finns tillgänglig via nätet i olika former som exempelvis MOOCs, Massive Open Online Courses, Khan Academy och så vidare. En viktig uppgift skolan har är att lära studenterna att tänka själva och tänka kritiskt och bli ”makers” och ”learn how to teach oneself”. Minerva Schools är ett annat exempel som lär ut entreprenörskap och ledarskap på ett helt nytt sätt och som intresset är stort för.

De digitala strömningarna får en effekt i den analoga världen och takten accelererar allt snabbare. Helt klart är att det är en enorm förändring i samhälle och arbetsliv som pågår i en rasande och accelererande takt och där alla är delaktiga i och har möjlighet att påverka dess utveckling. Här gäller det att snabbt tänka om och tänka nytt kring ledarskap och arbetets organisering och att diskutera och dela erfarenheter och tankar för att tillsammans medvetet utveckla ett hållbart samhälle och arbetsliv.

Att vara sin egen ledare och veta vem man är och komma ihåg det är en förutsättning för att kunna hålla fokus och ha ett hållbart liv och arbetsliv framöver. Och som jag skrivit i tidigare inlägg; vikten av att använda sina superpowers/talanger för att orka och kunna konkurrera inom det område man verkar. Att känna engagemang, glädje och meningsfullhet i det man gör är viktiga pusselbitar för att behålla hälsan, som i sig är grunden för liv och arbetsliv.  Så keep healthy, be creative and to have fun är mina ledord :-)

Njut av veckan, så hörs vi igen om tre veckor innan vi tar jullov!

Glada hälsningar,

Cathrin

Cathrin Frisemo
Senaste inläggen av Cathrin Frisemo (se alla)