Inlägg

Är ni rustade för förändring?

Omorganisation? Nya medarbetare? Nya arbetssystem eller rutiner?…

Dialogverktyg vid förändring

/
Jag var på konferens i Köpenhamn förra veckan Wellbeing at…

Om konsten att rasera och ignorera kollektiv kompetens

/
Det finns många problem i vårt samhälle. Sjukvården är ett.…

Hur förhåller du dig till förändringar på jobbet?

/
Statsvetaren Lennart Lundquist presenterade för många år sen en förklaringsmodell för olika sätt som en enskild anställd kan förhålla sig till sitt arbete. Han menar att hur de anställda förhåller sig till strukturen i organisationen är avgörande för om ledningen lyckas fullfölja sin styrning. Antingen kan den enskilde anställde: