Att ta fram det bästa i andra

Hur ofta använder du samtalet som verktyg i ditt jobb? Jag gör det hela tiden, eftersom jag jobbar med utbildning och coaching, men de för de flesta yrkeskategorier är samtalet ett av de viktigaste verktygen.

Samtalet är också ett viktigt verktyg när det gäller att ta fram det bästa i andra. Utvecklande samtal är en konst som såväl chefer som studievägledare, terapeuter, lärare och läkare behöver bemästra. Listan kan säkert göras betydligt längre.

Ett enkelt trick för att skapa förutsättningar för ett gott samtal är att vara noga med ramarna. De här punkterna kan användas såväl för ett möte med flera personer som för ett enskilt samtal:

1. Kontext

Tydliggör vad ni ska prata om och varför. Vad är målet med samtalet? Är ni överens om det? Kanske behöver ni också uttala vilka roller ni har under samtalet.

2. Praktiska ramar

Tala om hur mycket tid ni har. Se till att ni är på en plats som är lämpad för samtalet och att ni får vara så ostörda som ni behöver.

3. Själva samtalet

Var närvarande, nyfiken och lyssnande. Håll fokus. Uttala det outtalade. (Här finns gott om verktyg som inte riktigt får rum i det här blogginlägget).

4. Sammanfattning

Be gärna den du håller samtalet med att sammanfatta samtalet. Det kan du till exempel göra genom att ställa frågan: ”Vad tar du med dig från det här samtalet?”.

5. Uppföljning/nästa steg

Uttala vad som kommer att hända nu. Kommer ni att träffas igen? Vad ska hända fram tills dess?

6. Tydlig avslutning

Berätta gärna vad du uppskattar med den andra personen och det samtal ni har haft. Se till att det är tydligt när samtalet (eller mötet) är slut.

Lycka till med dina samtal!

Lisa Moraeus
Senaste inläggen av Lisa Moraeus (se alla)