Inlägg av Suzanne Vikström

Tycka till på mötet – och sedan?

Tycka till på mötet, det måste alla få göra. ”För att ni alla ska känna er delaktiga.” Har ni hört det förr? Känns det igen? Vad händer sedan? Toppen att få framföra sin åsikt, komma med förslag till förbättringar eller förändringar. Den stora frågan och olösta gåtan är: ”Vad händer sedan?” Tyvärr är svaret oftast […]

Framsteg eller baksteg – det är frågan

Framsteg eller baksteg på jobbet. Vad är det som är viktigast egentligen? Att ha fokus på fel och misstag och blicka bakåt, eller att koncentrera sig på lösningar och framsteg. För hur vanligt är det inte med detta ständiga felsökeri, och att klaga istället för att se vad som redan är bra eller kan bli […]

Svåra samtal och öppenhet, tuff balansgång. Eller?

Svåra samtal och öppenhet på jobbet om exempelvis psykisk ohälsa eller annan osynlig ohälsa, samt balansgången där emellan. Det vill jag lyfta i dag, och vänder mig främst till chefer. Jag vill också ta upp frågan om anpassning och tillbakagång i arbete efter sjukskrivning för exemplevis depression eller ångestbesvär. Kunskap och engagemang? Hur mycket kunskap och […]

Förebygga ohälsa på jobbet – Vems ansvar?

Förebygga ohälsa på jobbet, vems ansvar är det egentligen? Ligger det bara på chefens bord? Enligt mig är det allas ansvar. Vad du och jag själva bidrar till varje dag på jobbet. Det handlar om arbetsplatskulturen. Det handlar om kommunikation och samarbete. Och självklart även om ledning och organisering. Hur skapas en bra kultur? Vad […]

Behovsanpassat jobb för hsp – Går det?

Behovsanpassat jobb för hsp är min önskedröm. Precis som funktionsnedsatta kan få jobbet anpassat efter sin funktionsförmåga. Vad man faktiskt KAN och orkar med. Skillnaden är att hsp ”bara” är ett medfött personlighetsdrag. Det är ingen diagnos eller funktionsnedsättning. Men för många kan det också vara ett hinder i arbetslivet. Det kan till och med […]

Vart tog samtalet vägen?

Hej och hå och kommunikation. Sociala medier, chattar, mess och mejl i all ära, men varför tror vi att det går snabbare och lättare att kommunicera digitalt? Ingen anklagelse här nu. Gör det själv och förundras över mitt eget beteende. Blir ofta stressad, orolig och irriterad när svar dröjer eller om jag blir missförstådd. Ja, men hallå! Varför inte ringa istället? […]

Trivsel på jobbet, vad innebär det?

Trivsel på jobbet är ju A och O för ett gott arbetsliv, men vad ingår egentligen i begreppet trivsel? Ja, det är ju förstås individuellt hur var och en upplever sin arbetssituation, men det finns också några grundläggande trivselfaktorer. Kanske kan tyckas vara en självklarhet, men tyvärr glöms nog detta bort på många arbetsplatser. Viktiga trivselfaktorer […]