Det är stor skillnad mellan att höra samman och prata ihop sig!

Här följer in liten reflekterande tanke som vill bidra till det organisatoriska fredagsmyset. Tanken väcktes i mitt huvud förra helgen när jag skulle predika över texten där Jesus frågar sig; vem är min mor och vem är mina bröder. Detta sker inför lärjungarna när mamma Maria och syskonen står utanför dörren och knackar. Då började jag reflektera över vad det innebär att höra samman. Här lämnar vi relationen mellan Jesus och hans biologiska familj, även om tankarna säkert skulle stämma även där. Att höra samman handlar om att lyssna in varandra så att det kan uppstå gemenskap.

Nu är det säkert någon som tänker eller måste säga; det handlar enbart om hur man definierar begreppen, det är en semantisk fråga. Så kan det vara. Det är ännu troligare att den person som måste ge denna kommentar in i det organisatoriska fredagsmyset tillhör de som tycker det är bättre att prata ihop sig och att det är han eller hon som är den som pratar mest. Kanske denne person med emfas någon gång sagt; låt mig tala till punkt!  Det är väldigt sällan vi hör någon med samma skärpa säga; låt mig lyssna till punkt! Då är det snarare någon som tillsynes inkännande säger; jag hör vad du säger. Detta är för mig ett uttryck som är bland det värsta man kan lyssna till. Jag tänker varje gång, vad tänker du egentligen? Eller det intressanta uttrycket, att få sista ordet. Då tänker vi direkt på vem som får tala sist. Den som får ordet måste väl ändå vara den som lyssnar till dem. Kanske skulle de sista orden som uttalas bli annorlunda om uttrycket istället var; du får sista lyssningen, det du har hört blir avgörande.

Skall man kunna höra samman måste man både lyssna och prata. Det handlar mer om var man lägger tonvikten än att välja lyssnande eller talande. Enbart tystnad blir ingen talande tystnad, utan bara kommunikativt vakuum. Talesättet tala är silver tiga är guld skulle nog behöva nyanseras till; tala är silver lyssna är guld.

Målet för varje respektfull relation och fungerande arbetsgemenskap måste vara att var och en med glädje kan säga; Vi hör ihop!

Anders Ljungström

Anders Ljungström
Senaste inläggen av Anders Ljungström (se alla)