Balans mellan höga krav och belöning

Varje år dör minst 200 personer av stress, orättvisor och för höga krav på jobbet, visar forskning av stressforskaren Töres Theorell, som även studerat sambandet mellan arbetsmiljö och hjärtsjukdom. Fruktansvärda siffror som manar till eftertanke.

Nyligen skrev jag ett inlägg här om hur viktigt det är med socialt stöd på jobbet, där jag intervjuat Töres Theorell till en artikel. Speciellt viktigt är det för alla som jobbar med människor i så kallade kontaktyrken. Exempelvis vård, skola och omsorg. Det handlar om stöd i arbetsuppgifter och att känna delaktighet, och stöd i att exempelvis kunna hantera patienter på ett bra sätt. Men jag glömde nämna att det finns ytterligare en faktor som är viktig för att må bra på jobbet. Balansen mellan ansträngning och belöning. Att det finns en ömsesidighet i arbetssituationen. Töres Theorell nämner tre aspekter av belöning:

• Den materiella – lönen.
• Den psykologiska – belöning, beröm.
• Den sociala – befordran, bli betraktad som någon viktig.

Det finns två delkomponenter i en ansträngning, individens egen inre drivkraft och individens ansträngning för att matcha omgivningens krav. Ytterligare en faktor har att göra med i vilken grad någon har extremt höga ambitioner eller inte. När ansträngningen är hög och belöningen liten skapas obalans. Så det är ju enormt viktigt att tänka på hur vi bemöter och behandlar varandra i arbetsvardagen.

Med så mycket stress, press och höga krav som det är i dagens arbetsliv, och med så många som sjukskrivs för psykisk ohälsa och till och med dör av detta, så behöver vi alla hjälpas åt att hitta denna balans. Inte helt lätt, men vi kan ju exempelvis börja med något litet och enkelt, att berömma varandra lite oftare, gäller både chefer och kollegor.

Skapa arbetsglädje för varandra och hjälpas åt att minska stressen genom att kommunicera bättre. Ibland behövs mer tydlighet. Men också att hjälpas åt som ett team och underlätta jobbet för varandra. Samarbeta, inte motarbeta och vara i sin egen bubbla och tänka ”det där är inte mitt jobb”. Har jag tyvärr sett alldeles för mycket av i mitt tidigare yrkesliv. Gör jag något för någon annan som underlättar dennes jobb och våra gemensamma mål, så vinner vi alla på det. Vi skapar tillit och harmoni. Det motsatta är inget bra alternativ.

Hur ser kraven ut på din arbetsplats? Finns det en balans mellan ansträngning och belöning? Om inte, hur kan ni hjälpas åt att hitta den? Vad kan just Du göra? 

Ha en fortsatt bra arbetsdag! Ta hand om er och varandra!

 

Suzanne Vikström
Senaste inläggen av Suzanne Vikström (se alla)