Diskursiva arbetsmiljörisker. Arbetslivets Dag 2013.

Diskursiva arbetsmiljörisker. En ny dimension i riskbedömningen.

Första ämnet efter lunch på Arbetslivets dag 2013 var Diskursiva arbetsmiljöer. Lisbeth Rydén, projektledare och forskare vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering vid Malmö högskola och Kommunförbundet Skåne, presenterade ett projekt som tagit fasta på en annan utgångspunkt än den traditionella arbetsmiljöforskningen.

Lisbeth Rydén forskar om psykosocial arbetsmiljö

Lisbeth Rydén, konsult samt forskar om psykosocial arbetsmiljö

Krav/kontroll/socialt stödmodellen, som länge varit den förhärskande modellen för att bedöma psykosociala arbetsmiljörisker i svenskt arbetsliv, har visat stora brister. Man kan må väldigt dåligt på arbetsplatser, som enligt modellen borde ha friska och nöjda medarbetare. Projektet har istället tagit fasta på vilka diskurser – resonemang – som är rådande och analyserat ett antal arbetssituationer. Riskerna som uppmärksammats i projektet har tagit fasta på vem man blir på arbetsplatsen, snarare än arbetsbelastningen.

Ett exempel på detta är när diskurserna avpersonifierar och du endast tilltalas som funktion, inte person. Eller när diskurserna blockerar handling och du inte kan agera i enlighet med ditt kunnande. Den övergripande risken blir då att du blir någon du inte vill vara. Fenomenet är inte helt enkelt att komma till rätta med. De åtgärder som allmänt vidtas vid arbetsbelastningsproblematik riskerar att förstärka problemen sett ur ett diskursivt synsätt. Att individualisera organisatoriska problem och ”omhänderta” den som visar symtomen försvårar ett agerande i enlighet med ens erfarenheter och personen kommer inte till tals. Konsekvensen kan då bli att många blir någon de inte vill vara för att kunna behålla sitt jobb och stanna kvar på sin arbetsplats.

Projektets resultat beskrivs i rapporten Diskursiva arbetsmiljörisker. Det finns även en bilaga som beskriver hur själva metodiken ser ut. Den heter ”Guide för hur man kan göra diskursiva riskbedömningar av arbetsmiljön”.

Projektet är ett välbehövligt tillskott till det traditionella synsättet på arbetsmiljöfrågor i ett samhälle där många insjuknar av stress och utmattningsrelaterade sjukdomar.

Dokumentation

Lisbeth Rydén bjuder på sin PowerPointpresentation och sitt föredrag, utöver rapporterna som du kan ladda ner och läsa. Allt till glädje för dig som vill fräscha upp minnet från den här dagen, eller för dig som dessvärre inte kunde vara med oss.

Vi börjar med presentationen – den kan du bläddra i här nedan tack vare Slideshare.

Och så föredragsfilmen som har sällat sig till de andra från Arbetslivets Dag, på vår YouTubekanal för Nätverk Arbetslivet.

Och till sist rapporterna som du hittade som länkar i texten ovan.

Klicka på respektive bild för att få upp pdf:en.

Diskursiva arbetsmiljörisker av Lisbeth Rydén                     Bilaga: Guide. Diskursiva arbetsmiljörisker av Lisbeth Rydén