Den flexibla arbetsmiljön ger kreativa möten, eller?

Den flexibla arbetsmiljön för kreativa möten

Nya mötesplatser för kunskapsutbyte och kreativitet på AstraZeneca i Göteborg. Foto: Daniel Stiller

Hur påverkar egentligen den flexibla arbetsmiljön kreativa möten? ”Min vision är en arbetsmiljö som anpassas efter människor och inte tvärtom.” Det sas i en intervju till en artikel om flex- och aktivitetsbaserade kontor som jag skrev förra året.

Flexibelt och anpassat
Företaget jag skrev om satsade förutom på själva arbetsmiljön även på effektiva, kreativa och lugna mötesplatser. Både flexibelt och anpassat. Exempelvis så kallade ”snacke-holkar” insprängda i korridorrväggen med plats för två och ett bord i mitten, samt med plexiglas från golv till tak som skärmar av och ljudabsorberande väggmattor av silke i lugna färger.

Ostörda möten och ro
Sådana ”holkar” hade jag verkligen välkomnat med varm hand på mina tidigare kontorsjobb. Tänk att bara ha kunnat slinka in på ett helt ostört möte vid behov. Eller sätta sig där själv en stund när en behövde lite ro. Underbart. Kan tillägga att jag jobbade i öppet kontorslandskap. Inte direkt ”my cup of tea” som högsensitiv och extremt ljudkänslig. Och inte många andras heller för den delen, vilket också bekräftas av forskning som visar att arbetsmiljön i öppna kontorslandskap leder till ökade risker för stress på grund av buller och störningar. Det orsakar koncentrationsproblem och ineffektivitet.

Oväntad arbetsmiljö
En liknande anpassning för just kreativa mötesplatser har nu gjorts av AstraZeneca i Göteborg där man har över 2 000 medarbetare. De har satsat på en oväntad arbetsmiljö för möten. Ett café är navet och hela mötesplatsen rymmer upp emot 200 personer, är cirka 350 kvadratmeter stort, och har bland annat soffgrupper, speciella halvcirkelformade utrymmen för soffor i samma form med ljuddämpande anordning ovanför, avlånga ståbord för bättre delaktighet, och en scen för både externa och interna föreläsningar.

Där finns också utrymme för fysisk aktivitet med hjälp av gymnastikmattor, ribbstolar och romerska ringar. Det finns även en hörna för pyssel och stickning samt en läshörna. Syftet med den nya mötesplatsen är bland annat att ta vara på alla olika kompetenser, utöva kunskapsutbyte och att skapa nya innovativa idéer. Redan två veckor efter lansering var mötesplatsen populär.

Flexibelt passar inte alla
På en sådan stor arbetsplats där de jobbar mycket i labb och i egna kontorsrum kan jag förstå att denna mötesplats välkomnas. Att de behöver flexibiltet, behöver mötas och lära av varandra. Men så välkomnande är det dock inte på en del företag som bytt ut sina kontorslandskap till en flex- och aktivitetsbaserad miljö där också kreativa mötesplatser ingår. Ärligt talat så förstår jag inte riktigt kritiken.

Jo, till en viss del kan jag förstå det där med att inte ha ”sin egen plats” att boa in sig på. Men bara till en viss del för samtidigt välkomnar jag ombyte, och tror att det på sikt gör männsikor mer kreativa. Allt nytt tar tid att vänja sig vid och förändringar är inte alltid helt lätt. Men ibland är det också nödvändigt och nyttigt att kliva utanför sin trygghetszon och anta utmaningar för att utvecklas.

Flex- och aktivtetsbaserade kontor har fått både ris och ros, och har diskuterats flitigt i åtskilliga artiklar och blogginlägg. Så även här på bloggen nyligen av min skribentkollega Mats Fred i Rapport från ett aktivitetsbaserat flexkontor med ”clean desk policy”

Psykosociala faktorer styr designen
Det var den tidigare forskaren i arbetsvetenskap på Luleå Tekniska universitet, numera arkitekten, Alexandra Moore som sa det där om anpassning efter människor som jag skrev inledningsvis. Hon hade stor nytta av sin forskning om psykosociala faktorer när hon antog utmaningen att skapa hälsosamma arbetsplatser för cirka 1000 anställda på en yta byggd för 600 personer.

Det hennes resultat gav utslag på och som hade stor betydelse för hur designfaktorer sattes ihop var: social gemenskap, delaktighet och relationer till arbetet, men även känslan av kontroll, kopplingen till revir och tillhörighet hade stor betydelse.

Så storföretagets aktiva cafémötesplats verkar vara en bra satsning tycker i alla fall jag. Jag tänker också att deras möten som både är arbetsrelaterade, sociala och privata, även kan öppna upp för bättre förståelse för varandras olikheter. Att de verkligen möts, skapar ihop och lär känna varandra bätte. Fördomar och dåliga attityder minskar.

Vad tycker ni om kreativa, flexibla, aktivitetsbaserade mötesplatser/arbetsmiljöer?

Ha en bra arbetsdag! Ta hand om er och varandra!

 

Suzanne Vikström
Senaste inläggen av Suzanne Vikström (se alla)