Ditt personliga varumärke inkluderar

Att utveckla ditt personliga varumärke innebär att du blir tydligare för dig själv och andra med vad du kan och vad du står för. Du skapar kännedom och knyter positiva värden till dig och dina varor eller tjänster. Det personliga varumärket blir en genväg som underlättar beslutsfattandet för kunden och särskiljer dig från andra med liknande erbjudanden. De associationer omvärlden får till ditt namn när du presenterar dig själv och ditt erbjudande bör därför vara noggrant genomarbetade och samtidigt genuina. Ett spelat varumärke blir sällan långlivat.

Tid för självreflektion

Tid för självreflektion

Det personliga varumärket skapas genom att samla kompetenser och erfarenheter, medvetandegöra värderingar, mål och erbjudanden, tydliggöra dessa genom att formulera kärnvärden och sedan kommunicera resultatet med omvärlden. Processen pågår kontinuerligt utan slut, så länge du växer som människa och inkluderar allt nytt du lär dig. Likt slashworkern avfärdar du inte någon del av dig i varumärkesbyggandet; tidig arbetslivserfarenhet, gammal utbildning eller föreningsengagemang, utan värderar dessa erfarenheter som omistliga delar av din samlade kompetens. Till exempel; har du en yrkesutbildning, även om den är 20 år gammal och du aldrig arbetat i branschen, så har du den. Det är upp till dig att välja om du vill använda dig av den i din beskrivning av dig själv eller inte. Att se synergieffekter i oväntade kombinationer av branscher och kompetenser kan bli just din unique selling point och att ha flera epitet på ditt visitkort ett sätt att marknadsföra den. Insamlandet av information om dig är därför den första delen i varumärkesprocessen. Ju fullständigare desto bättre. Först därefter kan arbetet med att utkristallisera de viktigaste kärnvärdena påbörjas.

”Varje människa är en folksamling”, sa en gång den italienske psykoanalytikern Roberto Assaglione, och jag håller med. Genom att någon gång emellanåt ta ett steg tillbaka och betrakta dig själv kan du se vilka delar du valt att utveckla och på vilket sätt. Likaså kan du be om feedback från din omgivning. I processen att marknadsföra en vara eller dina tjänster blir dessa glimtar ovärderliga. Låter det onödigt och invecklat? Ja, det är möjligt. Saken är bara den att du sänder dessa budskap om dig själv och ditt företag oavsett vilket. Antingen gör du det på ett helt omedvetet sätt eller så väljer du att lägga ned lite tid på att ta fram den bild du vill kommunicera. ”Affärer görs inte med företag utan med personer”, brukar det sägas. Jag skulle vilja göra tillägget; inte bara med förnuftet utan också med känslan.

Det skänker stor tillfredställelse att medvetet bygga sitt personliga varumärke. Varje liten del av dig blir omistlig för den samlade helheten. Vetskapen om att det du kommunicerar till omvärlden överensstämmer med din egen inre bild ger styrka och trygghet i marknadsföringen och gör dig kongruent och trovärdig i mötet med din kund. 

 

Viveka Eriksson
Damjournalen