Tidskultur – vad är det?

Att vara eller inte vara hälsosam, lönsam – det är frågan och vad har det med tidskultur att göra?

Många bollar i luften? Svårt att få tiden att räcka till? Ofta hör vi en önskan om att dygnet borde ha fler timmar! Tiden är något som vi alla behöver förhålla oss till, hela tiden, inte minst på arbetsplatsen.

Så vad är tid egentligen? Man kan prata om två tidsbegrepp där det ena står för den tekniska tiden, dvs klocktid, det är den vi ofta rättar in oss efter och som också behövs för att vi alla ska kunna fungera tillsammans. Den tekniska tiden är uppfunnen av oss människor och den kan vi inte påverka, en timme är en timme, hur gärna vi än vill att den ska var längre. Det andra tidsbegreppet är den upplevda tiden. Hur vi upplever tiden är väldigt olika för olika människor och också utifrån situationen jag befinner mig i. Ibland upplever vi att det går långsamt, ibland fort och ibland alldeles för fort. Den upplevda tiden till skillnad från den tekniska, kan jag påverka. Med hjälp av mina tankar och känslor kan jag själv skapa olika upplevelser oavsett den klocktid jag har till mitt förfogande.

När man sätter det i arbetslivets sammanhang så handlar det om tidskultur – vilken tidskultur är det som råder på våra arbetsplatser?

Tidskultur innebär det förhållningssätt, uttalat och outtalat, till tid som finns i en grupp och de normer som finns för att hantera tiden. – Och som medlemmarna överför till nya medlemmar.

Hur ser det ut runt dig, vilken tidskultur präglar din närmaste omgivning? Vad är det som ger ”pluspoäng” – en full kalender, att maila 06.13 eller 23.47, eller att reflektera och ägna tid åt analys?

När vi börjar fundera kring och prata om de här frågorna på arbetsplatsen skapas medvetenhet. Att bli medveten om hur saker och ting förhåller sig är första steget mot förändring. Det är grunden för att aktivt kunna välja och utforma den tidskultur man vill ha.

Man kan också tala om görande (aktivitet och handling) och varande (reflektion och andrum). Idag vet vi att vi människor behöver båda delar för att må väl och att det är en förutsättning för att uppleva hälsa. Vi vet att om vi enbart ägnar tid åt görande så finns risken att vi tappar bort oss själva och våra behov. Å andra sidan, om vi bara ägnar oss åt varande så blir det inte så mycket gjort.

I en positiv tidskultur finns det utrymme för båda. Det är fullt möjligt att skapa goda resultat och samtidigt ha utrymme för reflektion. En positiv tidskultur gagnar både organisationen och medlemmarna och är både lönsam och hälsosam!

2011-09-28

Marie Klint

 

 

Marie Klint
2 Kommentarer

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Enkelt eller hur? Till att börja med behöver vi bli medvetna om hur vi har det. Börja med att fundera över om du vill tänka och prata om tidshantering eller stresshantering, och vad bli det för skillnad för dig och för er på arbetsplatsen? Genom att välja tidsupplevelse påverkas också tidskulturen på arbetsplatsen. Se tidigare inlägg om Tidskultur. […]

  2. […] på arbetsplatsen? Genom att välja tidsupplevelse påverkas också tidskulturen på arbetsplatsen. Se tidigare inlägg om Tidskultur. stress, stresshantering, tid, tidshantering, tidsharmoni, […]

Kommentering är stängd.