Facket sätter inte din lön

Det är 2015 nu, nytt år och nya möjligheter. Det innebär även för de allra flesta anställda att det är dags för lönerevision och att årets lönehöjning ska förhandlas snart. Ja, vissa har detta arbete under hösten men de flesta gör det innan sommaren.

Löneprocessen är svår att beskriva generellt och på ett sätt som blir tydligt för allas olika arbetsliv men jag hoppas min poäng i texten når fram. Det avgörande är också att du har en anställning hos en verksamhet som har tecknat kollektivavtal, annars finns det inga garantier för en löneökning. Det är ansvaret jag primärt syftar till i detta inlägg.

Det är skillnader i de olika centrala/nationella kollektivavtalen som skapar förutsättningar för hur lönearbetet ska fungera på de olika arbetsplatserna. Det är dock viktigt att notera att både fack och arbetsgivarnas organisationer har skrivit under avtalen och har ansvar för att de efterlevs.

Det fackliga arbetet handlar om en mängd olika saker och den fackliga aktiviteten och närvaron varierar från arbetsplats till arbetsplats, det måste man ha i beaktande när man värderar hur facket upplevs på olika platser. Det är ju även så att olika fackförbund har tagit beslut om olika modeller, lönenivåer och mål. Därför är det viktigt att dina lokala fackliga företrädare håller er informerade om hur arbetet går och vad alla kan förvänta sig. Har ni inga ombud eller förtroendevalda så förlorar ni påverkansmöjligheten som samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer ska ge.

Men, det viktigaste är att det är arbetsgivaren som i dialog med dig beslutar om din lön. Det är i det samtalet som arbetsgivaren har ett ansvar att diskutera din insats under 2014 och hur den insatsen förhåller sig gentemot verksamhetens mål. Det är den avgörande delen i en löneprocess som ska pågå under hela avtalsperioden och där de olika momenten ska diskuteras mellan arbetagivare och fackförbund.

Det är arbetsgivaren som fördelar de ekonomiska ramarna för löneutrymmet, det är arbetsgivaren som tar beslutet och det är arbetsgivaren som ska kunna förklara för dig om du är missnöjd med din löneutveckling.

 

Jag önskar er alla ett bra 2015 och att du vet varför du har den lön du har och vad du kan göra för att påverka den i kommande samtal!

Andreas Brömster
Senaste inläggen av Andreas Brömster (se alla)
1 svara
  1. Barbro Jägerby
    Barbro Jägerby says:

    Och vad är då fackets roll och ansvar?

    Det är ju ingen hemlighet att anställdas möjligheter att påverka sin lön kraftigt försämrats under lång tid i takt med ett allt stressigare och psykiskt påfrestande arbetsliv. Ta socialtjänsten som exempel där personalomsättning och sjukfrånvaro länge varit alarmerande hög. Lokala fackliga företrädare vittnar om arbetsgivare som använder sig av lönen för belöning eller bestraffning. Där råder en farlig tystnad och maktobalans vilket är ett hot mot demokratin dvs den anställdes möjligheter att vara delaktig och kunna påverka.

    Min önskan är att de centrala fackliga organisationerna under 2015 bryter denna negativa trend genom att återta rollen som ansvarstagande motpart till arbetsgivaren och blir garant för arbetstagarnas hälsa och säkerhet på jobbet.

Kommentering är stängd.