Finslipa din arbetssätt!

De flesta av oss har med tiden lärt oss olika sätt att hinna med det vi har tänkt oss. Men genom att finslipa knepen kan du minska på tidstjuvarna ytterligare. Här kommer fem tips:

 1.  Använd ”Att göra”- lista på rätt sätt
  Många av oss använder ”Att göra”- listor för att hålla reda på vad som behöver göras. Effektiviteten i listorna ligger inte att skriva upp allt utan att prioritera (1-4) i vilken ordning uppgifterna ska utföras och jobba utifrån den. Annars är det lätt att du missar det viktigaste uppgifterna och fastnar på de låg prioriterade.
  Har du större och komplexare uppgifter är det lätt att tappa någon viktig bit på vägen. Var därför noga med att definiera de olika stegen och prioritera även dem.
 2. Definiera dina kärnuppgifter och mål
  Genom att veta vad dina huvuduppgifter är och vad du vill uppnå med din nuvarande yrkesroll, har du lättare att prioritera rätt saker och resurser.  Fokus på kärnuppgifterna hjälper dig i ditt dagliga arbete, medan målet hjälper dig ta rätt långsiktiga beslut.
 3. Ta dig tid att prioritera.
  I vårt dagliga arbete hamnar vi ofta i valsituationer vilken uppgift vi ska fokusera på. Varje gång det dyker upp en ny uppgift, var noga med att prioritera den.  Är den lika hög prioriterad som den du just nu arbetar med. Ställ dig frågan vilken som ska vara färdig fortast.
 4. Hantera distraktioner
  En del av oss kan tappa upp till 2 tim per dag på distraktioner av olika slag. Det kan vara kollegor, inkommande mejl eller telefonsamtal. Genom att boka in ”egna möten”, dvs.  periodvis under dagen stänga sin dörr, telefon och mejlprogram. Minskar du distraktionerna och blir mer produktiv under de egna mötena.
 5. Skjuta upp
  Har du en uppgift som är komplex eller oöverskådlig är det lätt att skjuta upp den till sista minuten.  Vilket oftast ger dig dåligt samvete innan du utfört den och det blir väldigt stressigt när du väl genomför den.  Det bästa sättet att övervinna detta är att bryta ner uppgiften i mindre hantera bara delar. Sen fokuserar du bara på att utför de olika små stegen istället för uppgiften som helhet. Då känns uppgiften mer hanterbar och kan betas av lite i taget.

(Källa: mindtools.com)

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)