Härska med komplimanger

”Du som är så snabb vid tangentbordet, kan inte du skriva protokollet?” ”Du som är så stark, du är snäll och bär min väska!”

Komplimangmetoden kan vara ett väldigt subtilt sätt att få någon dit du vill. Den kan vara svår att genomskåda och kan ibland förväxlas med feedback. Men en viktig skillnad är att äkta feedback är ett konstruktivt sätt att hjälpa dig att utvecklas i ditt jobb eller din yrkesroll.
Komplimangmetoden kan yttra sig på olika sätt, men det vanligaste är att du i ett väldigt specifikt sammanhang överöses av komplimanger. Så här kan komplimangmetoden yttra sig:

”Du som är så snabb vid tangentbordet, kan inte du skriva protokollet?” eller ”Du som är så stark, du är snäll och bär min väska”.

Syftet är att smickra dig och samtidigt som du sträcker på dig av berömmet blir du ombedd att göra en tjänst som gynnar komplimanghärskaren. Alla mår vi ju bra av att få höra uppskattande omdömen om vår person och det vi åstadkommer, och det är just därför som metoden är så effektiv. Undersökningar utförda både i Sverige och i andra västländer visar att den allra vanligaste kritiken mot chefer i Sverige är deras bristande förmåga att ge feedback. I en organisation som är svältfödd på feedback kan det därför vara svårt att genomskåda om komplimangmetoden används som en härskarteknik.

Det är roligt och trevligt att få komplimanger och att få höra att någon tycker att du är duktig. Tacka för berömmet, men tänk på att du aldrig behöver betala för en komplimang. Om härskaren märker att metoden inte har den önskade effekten kommer hen sannolikt att sluta använda den på dig, och du slipper betala genom att utföra något i gengäld.
För att du ska kunna veta om du får en ärligt menad komplimang, eller om härskaren försöker manipulera dig för sin egen vinning skull, måste du se sammanhanget. Du ska vara uppmärksam om du i direkt anslutning till en komplimang eller vad som framstår som feedback ombeds att utföra något, då vet du att du har en härskare av komplimangmetoden framför dig. Skillnaden mellan att härska med hjälp av komplimangmetoden och att faktiskt arbeta med feedback på ett bra sätt är att feedbacken inte ska kopplas ihop med att du ombeds utföra något i utbyte åt härskaren.

Hur kan du förebygga att metoden får fäste?
Ett sätt är att arbeta för att skapa en kultur i gruppen eller på arbetsplatsen där uppskattning och feedback ges på ett ärligt och konstruktivt sätt och inte för egen vinning. Som ledare eller chef i en grupp behöver du hitta en struktur för hur du ger och tar emot feedback, något nästan alla kan bli bättre på. Vid feedback krävs du inte på en motprestation bara för att du råkar vara bra på något.

  • Fundera över hur du själv använder dig av komplimanger till dina kollegor, vänner eller din partner. Ger du dem för att du ärligt menar dem eller för att få en tjänst utförd?
  • Hur kan ni arbeta mer strukturerat med feedback på din arbetsplats?
Camilla Ländin
Senaste inläggen av Camilla Ländin (se alla)