Snabb-fix, sällan bästa lösningen

När tempot är högt i organisationen är det lätt att ignorera saker som inte fungerar alternativt hitta en snabb lösning för att få det att fungera för stunden. Händer det någon enstaka gång är det helt rätt taktik, men om det händer fler gånger eller tom varje gång något görs. Det är då vi börjar slösa med vår dyrbara tid och det är dags att hitta en mer långsiktig lösning.  Då kan följande metod fungera:

Avsätt lite tid och ställ dig 5 ”Varför?”-frågor.  Det kan t ex handla om leveransförseningar.

  1. Varför blir våra leveranser försenade? Adressen på paketen är inte alltid korrekt.
  2. Varför är inte adressen korrekt? Det saknas uppgifter på adresslappen.
  3. Varför saknas det uppgifter på adresslappen? Uppgifterna i ordersystemet är inte tillräckliga.
  4. Varför saknas det uppgifter i ordersystemet? För att man missat att ange korrekt adress vid orderregistreringen.
  5. Varför har man missat att ange en korrekt adress vid orderregistreringen? För att den som registrerar ordern inte är informerad om att adressen används som leveransadress på paketen.

Lösning: Informera den som registrera order om att det är viktig att få den korrekta leveransadressen från kunden och registrera den på ordern.

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)