Konsten att förändras tillsammans

Organisationer inom den ideella sektorn är i förändring. Det beskriver de allra flesta chefer och ledare som jag träffar i coaching, när jag utbildar eller processleder.

Förändringsprocessen, eller paradigmskiftet om vi så vill, kallas ibland professionalisering. Det ser naturligtvis olika ut i olika organisationer, men det finns några huvudelement:

Större fokus på mätbarhet. Medarbetare och förtroendevalda förväntas kunna visa att det som organisationen gör fungerar och gör skillnad. Det är motiverande och roligt att se att vi tar oss framåt, men ibland leder det också till att medarbetarna känner att de tvingas fokusera på det som är mätbart, även om det inte är meningsfullt eller viktigt.

Tydligare roller och hierarkier. Större skillnad mellan olika roller, fler nedskrivna överenskommelser och rollbeskrivningar.

Större fokus på pengar. Många medarbetar och förtroendevalda i olika organisationer upplever att de behöver ”se om sitt hus”, spara, vara effektiva, och fokusera på verksamhet som ger pengar, ibland på bekostnad av det som är organisationens syfte.

Varumärket blir viktigare. Nya direktiv om hur logotyper, färger och språk får användas. Hela organisationen ska tala med en röst och det blir svårare att hitta på lokala initiativ som inte ligger inom den ramen. Det handlar om allt från hemsidor till deltagande i sociala medier, broschyrer och profilprodukter.

Det här är bara några av de förändringar som ingår i det här paketet. Flera av dem är kopplade till eviga konflikter, något som jag beskriver på min blogg.

Det gäller naturligtvis att ta det här steget, som de flesta organisationer upplever är oundvikligt, utan att förlora det som är viktigt på vägen. Att förändras och ta till sig det nya utan att släppa taget om organisationens själ. Att inte kasta ut barnet med badvattnet.

Många medarbetare och förtroendevalda upplever att de dras över kanten in i det nya, snarare än att få en chans att ta steget i sin egen takt. Många chefer upplever att det är svårt att motivera och att förklara varför förändringarna är nödvändiga.

En nyckel till att förändras tillsammans är att medvetet arbeta för ett aktivt medarbetarskap. Det handlar bland annat om att skapa en kultur och ett förhållningssätt som gör det möjligt för alla på en arbetsplats att prata om det som händer, att sätta ord på farhågor och förhoppningar och att diskutera hur nästa steg kan se ut. Det handlar också om konkreta verktyg kring samtal, feedback och konflikthantering.

En organisation som vill kunna förändras kan inte samtidigt sträva efter total samstämmighet eller harmoni. Tvärtom: förändring innebär konflikter och motsättningar. Då behöver alla inom organisationen träna på att hantera det på ett sätt som stärker relationerna snarare än tvärtom.

Då är det möjligt att genomföra förändringsprocesser tillsammans, istället för att någon sliter och drar och andra känner sig överkörda. Som bonus blir organisationen bättre på att hantera konflikter, kan skapa förutsättningar för större mångfald och får motiverade medarbetare som kan och vill vara delaktiga i organisationens utveckling.

 

Lisa Moraeus
Senaste inläggen av Lisa Moraeus (se alla)