Leda resultatbaserat (ROWE)

ROWE-orange

Tänk om vi slutade räkna antalet arbetstimmar och fokusera på resultatet av vårt arbete istället? Låta våra medarbetare bestämma hur de vill jobba, var de vill och när de vill, förutsatt att de levererar det de ska. Vad skulle då hända? Jag har haft förmånen att få jobba med detta tankesätt både i workshops form men också stöttat bl a ett företag under snart ett år där medarbetarna blivit allt mer fokuserar på resultatet. Är fascinerad av hur kvalitén på arbetet förbättras och hur mycket mer motiverade medarbetarna blir. Så hur skapar och leder man resultatbaserade arbetsmiljöer? Här kommer några tips.

 1. Skapa ramar
  Det är viktigt att medarbetarna förstår vad som förväntas av dem. Skapa ramarna för gruppen genom att göra en avdelnings/enhets beskrivning av vad de förväntas leverera och när. Den ska vara ha tydlig och ha mätbara mål (SMART). Skapa beskrivningen tillsammans med gruppen, så ökar förståelsen för vad som förväntas och de blir mer motiverade.
 2. Ta fram en jobbeskrivning
  Om gruppmedlemmarna har olika arbetsuppgifter, behövs även en mätbar beskrivning med deadlines på individ nivå. Ta därför tillsammans fram en jobbeskrivning. Liksom i avdelningsbeskrivningen, undvik att gå in på hur det ska göras, fokusera istället på vad som ska levereras och när det ska vara klart
 3. Visa förtroende
  För att skapa en självgående grupp krävs en hel del tid att stötta både gruppen och individen. Hur lång tid det tar innan de jobbar resultatorienterat beror på hur självständiga de är från början och hur erfarna de är på sina arbetsuppgifter. Det viktiga är att du som ledare inte lägger dig i deras arbete på detaljnivå, utan visar att du tror på deras förmåga och finns där om de har frågor eller funderingar. När medarbetaren vill ha en diskussion på detaljnivå undvik att ge konkreta svar, be hen istället ta fram olika alternativa lösningar som ni kan diskutera för och emot.
 4. Bevaka det dagliga arbetet
  Sätt upp en rutin tillsammans med gruppen hur ni hanterar uppföljning. Villni ha dag-, vecko- eller månadsmöten? Vad ska följas upp under mötet? Var även tydlig med att ev. förseningar eller uppkomna problem flaggas upp så snabbt som möjligt.
  En av utmaningarna på medarbetarnivå är att man förstår vilken kvalitetsnivån som förväntas. Det gäller både under- och överprestation. Även om överprestation och övertid faktiskt är vanligast.
 5. Säkerställ samarbete
  Då medarbetarna har möjlighet att jobba var de vill och när de vill, är det viktigt att se till att kommunikation och samarbetet inom gruppen fungerar. Se till att ni träffas kontinuerligt och säkerställ att alla i gruppen är informerade om vad som händer i gruppen. Numera finns det många virtuella system, som ger gruppen tillgång till den senaste informationen, kan följa vad de andra gruppmedlemmarna jobbar med och enkelt kontakta de andra vid frågor eller funderingar.

(Fritt från ”Why work sucks and how to fix it”, Cali Ressler och Jody Thompson och mindtools.com)

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)