Kunskap om hjärnan kan ge bättre arbetsmiljö

Kunskap om hjärnan kan ge bättre arbetsmiljö

För att klara sig i konkurrensen framöver kommer arbetsplatser att behöva erbjuda en bra arbetsmiljö med möjlighet att utvecklas och känna delaktighet. Fokus på kreativitet och problemlösning och att våga ta risker kommer att vara nödvändigt om man ska utvecklas. Om anställda får ett visst mått av frihet och kan ha sin egen utveckling och lust att lära som drivkraft, då ökar arbetsglädjen och detta påverkar lönsamheten. Då behöver de heller inte kontrolleras.

Det är helt klart att inre motivation är den bästa drivkraften. Yttre motivation ex. lön, bonus, fri bil mm. räcker en bit, men inte hela vägen. När vi drivs av nyfikenhet, känner att vi utvecklas och inte är rädda för misslyckanden, det är då det händer spännande saker. Använder vi den högra hjärnhalvans kapacitet lika mycket som den vänstra hjärnhalvans? Varför är Google den arbetsplats där flest människor vill arbeta? Tar vi tillvara på människors kompetens på ett bra sätt? Jag kan tänka mig att om man inventerar en arbetsplats på personalens fritidssysselsättning så har man en guldgruva av kunnande att ösa ur. Mycket kompetens att ta vara på! Om alla på en arbetsplats utvecklar sin kreativitet, kan alla se fler möjligheter och blir därmed bättre på problemlösning. Vilket påverkar lönsamhet och arbetsglädje. Som bonus får vi bättre hälsa. Det är hämmande för oss vuxna om vi ser på barns aktiviteter som något mindre viktigt. Det är vi som behöver lära av barnen. De behöver inte gå kurser i mindfullness mm.

Ingrid Astbo
Skapa nu

Skapa nu

1 svara

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] This post was mentioned on Twitter by Maria Kullberg. Maria Kullberg said: Kunskap om hjärnan kan ge bättre arbetsmiljö – Ett gott arbetsliv http://t.co/wPWjN41 via @gottarbetsliv […]

Kommentering är stängd.